Kundregistret

Ett av företagets viktigaste ägodelar är dess kundregister (en del av marknadsdatabasen). Att arbeta med företagets befintliga kunder är basen för verksamheten. Kundregistret med namn, adress, kontaktperson m.m. är numera en väl integrerad del i det vi brukar kalla marknadsstödssystemet. Så från och med nu glömmer vi kundregistret som bara en adressbok, utan talar om kundinformationen som helhet i det marknadsstödssystem som alla företag behöver för att vara effektiva. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Viktig kunskap om kunden

Dagens överutbud av varor och tjänster har gjort att kunskap om kunden är mycket viktig för företaget om det ska överleva på en konkurrensutsatt marknad. Att skräddarsy lösningar för den enskilde kunden och bygga upp goda relationer har blivit en nödvändighet. Begreppet kallas relationsmarknadsföring och en fördjupning och utveckling av detta kalls numera CRM (Customer Relationship Management) ungefär översatt med kund-relationshantering. Hur detta fungerar tar vi inte upp i detta avsnitt utan bara det som krävs för att försäljningen ska bli effektiv.(Läs om CRM i huvudavsnittet Marknadsföring)

För att på rätt sätt kunna sälja och bedriva marknadsföring mot en kund krävs naturligtvis så mycket kunskap som möjligt om kunden. Det gäller att samla all information om en kund på ett visst ställe (behöver inte vara fysiskt utan bara att det ska vara tillgängligt, t.ex. via en marknadsdatabas). Genom att samla informationen på ett ställe blir det mycket lättare att analysera, se tendenser i kundens beteende etc. och kunna agera därefter.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Här följer en sammanställning över de viktigaste delarna som bör sammanföras över en kund. Naturligtvis är det en viss skillnad om företaget arbetar mot en konsumentmarknad eller mot andra företag. Se det som att företaget organiserar sin säljande och marknadsförande verksamhet runt kunden istället för kring produkten, produktgruppen, tjänsten, affärsområdet etc.
 

Företagskunder

 • Alla grundfakta om kunden. Namn, adress, telefonnummer, organisationsform, ägare, storlek, antal anställda etc.
   
 • Personer som företaget har kontakt med. Inköpare, produktutvecklare, ägare, produktionspersonal, ja alla som företaget kan ha nytta av. Inlagd kunskap om de enskilda personerna, deras intressen, beteenden i förhandling, deras möjlighet att påverka beslut mm. När de senaste kontakterna gjorts och vad de handlat om.
   
 • Avtal som är gjorda med kunden. Vad dessa innebär. Eventuella gemensamma aktiviteter.
   
 • En bedömning över den relation som finns mellan företaget och kunden.
   
 • Process/tillverkning. Hur fungerar kundens produktion, vad är de beroende av, företagets konjunkturcykler mm.
   
 • Kundens egen försäljning, hur den fungerar. Vilka är kundens kunder, få stora eller många små.
   
 • Kundens behov analyserat utifrån företagets möjlighet att tillfredsställa dessa genom sina produkter eller tjänster.
   
 • Ekonomiska fakta. Företagets ekonomiska ställning, betalningsförmåga, betalningssätt, utveckling av verksamheten etc.
   
 • Försäljningsstatistik som företaget hämtar från sin bokföring, kundreskontra. Vilka handelsmönster har kunden, köper vad och när. Vilka rabatter har kunden.
   
 • Förfrågningar som kunden gör till företaget av olika slag. Via brev, e-post, fax, telefon.
   

Konsumenter

 • Alla grundfakta om kunden. Namn, adress, telefonnummer.
   
 • Annan fakta om kunden såsom utbildning, intressen, familjeförhållande, boende mm.
   
 • Kundens beteende, respons på olika aktiviteter.
   
 • Avtal gjorda med kunden tex avbetalningsköp, given kreditgräns.
   
 • Ekonomiska fakta, betalningsförmåga, önskan om betalningssätt.
   
 • Försäljningsstatistik. Finns det ett köpmönster.
   
 • Förfrågningar som kunden gör till företaget av olika slag. Via brev, e-post, fax, telefon.

Det gäller att skaffa den kunskap om kunden som företaget behöver för att vara effektiv i sin försäljning och att kunna skapa goda och långsiktiga relationer. En viktig aspekt är att den information som ingår ska vara ”färsk” och därför ska en kontinuerlig uppdatering ske.
 

Behandlar du personuppgifter

Har du ett kundregister, ett löne- eller personalregister, eller hanterar du i andra sammanhang personuppgifter, det vill säga uppgifter om namn, personnummer, e-postadresser, bilder eller andra uppgifter som går att hänföra till en särskild fysisk person. Då behöver du veta att EU har infört en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och kallas Dataskyddsförordningen eller GDPR. Förordningen gäller i alla EU:s medlemsländer och ersatte nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar