Omvärldsfaktorer

Omvärldsfaktorer Det är viktigt att ditt företag har grepp om vilka omvärldsfaktorer som påverkar din produkt eller tjänst och på vilket sätt de är med och styr i din prissättning. Försök att analysera vad det är som påverkar på kort respektive lång sikt. Modet varierar från år till år medan t.ex. vårt miljöengagemang har ökat...
Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Omvärldsfaktorer

Det är viktigt att ditt företag har grepp om vilka omvärldsfaktorer som påverkar din produkt eller tjänst och på vilket sätt de är med och styr i din prissättning. Försök att analysera vad det är som påverkar på kort respektive lång sikt. Modet varierar från år till år medan t.ex. vårt miljöengagemang har ökat stadigt under en lång följd av år. Attitydförändringar sker också stegvis. Vi har lugnat oss lite när det gäller ”slit och släng” och att fynda på loppis eller andra typer av andrahandsmarknader har blivit ganska populärt. Att via olika webbtjänster sälja sina begagnade prylar är också något som växt fram. Här följer exempel på de vanligaste omvärldsfaktorerna som påverkar företaget i dess prissättning:
  • Nya (förändrade) lagar och förordningar. Vad innebär den nya marknadsföringslagen för mitt företag? Produktansvarslagen, hur berör det vårt företag. Det är viktigt att hålla reda på lagar och förordningar som reglerar mina produkter/tjänster. Den nya lagen om obligatoriska vinterdäck skapade möjligheter för däcktill- verkarna och däckverkstäderna.
  • Politiska beslut. Politiker stiftar lagar men agerar även både nationellt och lokalt. En höjning av arbetsgivareavgiften ökar kostnaderna, ett beslut om en ny vägsträckning kan vara dödsstöten mot flera företag. Subventioner, anslag, etableringsstöd mm kommer och går och skapar ständig obalans mellan företag.
  • Konjunkturerna. Konjunktursvängningar sker både på nationell och internationell nivå. Det är inte alltid som dessa sammanfaller. Det finns också konjunktursväng- ningar inom en bransch och den behöver inte heller sammanfalla med andra konjunkturcykler. För vissa verksamheter sker kraftiga svängningar även under ett år. Dessa svängningar kan kraftigt påverka prissättningen.
  • Teknologisk utveckling. Dagens teknologi är kanske omodern imorgon. Utvecklingen sker snabbt och det är inte bara inom IT-sektorn. Säljer du ”omodern” produkter får du vara beredd på att sänka priset kraftigt.
  • Produkt-/typgodkännande. Krav på märkning t.ex. CE-märkning, uppfyllande av olika säkerhetskrav som utfärdas och regleras av myndigheter.
  • Attityder och värderingar. Förändringar i den allmänna opinionen som kan förstärka, försvåra eller försena olika aktiviteter. En förändring i attityder kan snabbt leda till ett stort överskott med prisfall som följd. Tänk på exemplet med ”galna kosjukan”.
  • Trender och modesvängningar. Dessa påverkar kundernas produktval.
  • Massmedia. På vilket sätt behandlas branschen (eller produkten) i massmedia. Är det i positiv eller negativ ton. Mängden artiklar etc. talar om hur ”het” branschen är. Massmedia kan genom sina artiklar skapa utrymme för prisökningar likväl som ”sänka” en produkt.
  • Internet. Har skapat helt andra förutsättningar för många företag. Elektroniskt överförda dokument, bankärenden, hämtning av musik, streama musik och film, e-learning mm. Har på olika sätt påverkat många företag i deras prissättning utav varor och tjänster.
  • Klimatet. Bra eller dålig sommar! Stor betydelse för researrangörer och jordbrukare. En dålig sommar skapar tryck på solresor vilket leder till ökade priser samtidigt som priserna ”hemma” sjunker till följd av få besökare. Dålig sommar brukar gynna butiker och stormarknader etc.

Summering

En komplex, föränderlig och dynamisk process påverkar priset. Vi har beskrivit både interna och externa faktorer som inverkar på prissättningen. Det vi inte tagit upp är leverantörernas påverkan på prisbilden. En bristsituation på en viktig insatsvara till företagets produkt kan leda till att priset måste öka, vilket kan innebära att kunderna väljer ett substitut och att därigenom en stor del av marknaden försvinner. Var medveten om att omvärldsfaktorer snabbt kan ändra förutsättningarna på en marknad. Till sist, gör inte din prissättning allt för komplex. Förutom de interna faktorer som du har god kontroll över så välj ut de viktigaste externa variablerna som du tror påverkar mest. Läs mer om: Prissästtning Prissättning – Produktlivscykeln Prissättning – Externa faktorer

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar