Sen leverans/dröjsmål

Kontrollera alltid hur lång leveranstiden är när du handlar på Internet. Speciellt om du behöver varan till ett visst datum.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Sen leverans/Dröjsmål

Du och säljaren kommer överens om leveranstiden. Ofta står den angiven i avtalsvillkoren och när du godkänner villkoren har du och säljaren avtalat om leveranstiden. Om ni inte har kommit överens om en leveranstid har säljaren 30 dagar på sig att leverera varan.

Dina rättigheter

Om säljaren inte levererar varan i tid kan du enligt konsumentköplagen ha rätt att

  • hålla inne en del av betalningen. Tänk på att det är du själv som står för risken om du har hållit inne för stor del av betalningen. Du kan då bli skyldig att betala dröjsmålsränta till säljaren.
     
  • hålla fast vid köpet och kräva att säljaren fullgör köpet. I undantagsfall kan det finnas hinder som gör att säljaren inte behöver fullfölja affären.
     
  • häva köpet i det fall dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig
     
  • kräva skadestånd från säljaren för dina kostnader som orsakats av dröjsmålet, om inte säljaren kan visa att dröjsmålet låg utanför hans eller hennes kontroll.

Olika förseningar ger dig rätt till olika kompensation. Om en beställd bröllopsklänning blir försenad och levereras efter bröllopet kan du ha rätt att häva köpet och få skadestånd. En beställd bok som levereras för sent ger sannolikt inte samma rätt till kompensation.

Allmänna reklamationsnämnden

Om du har drabbats av sen leverans och inte kommer överens med säljaren kan du ta din tvist till Allmänna reklamationsnämnden. ARN ger en rekommendation i ärendet. De flesta säljare följer dessa rekommendationer. Kom ihåg att ARN har så kallade värdegränser. Det betyder att det du har köpt måste ha kostat över en viss gräns för att nämnden ska pröva ditt ärende. Värdegränsen är olika hög för olika varor. Läs mer på ARN:s webbplats.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Lämna en kommentar