Antidumpningstull och utjämningstull

Antidumpningstullar och utjämningstullar är handelspolitiska åtgärder som ska skydda EU:s företag mot dumpade priser.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

De här handelspolitiska åtgärderna gör att du som importör kan få betala en extratull på vissa varor från vissa länder eller vissa tillverkare. Men det ger dig också möjlighet att klaga för att ditt företag drabbas av prisdumpning.

Om den vara som du importerar säljs till EU till ett så lågt pris att likvärdiga varor som tillverkas inom EU blir lidande kan du få betala en extratull på den importerade varan. Extratullen finns i två former:

  • Antidumpningstull, när exportören säljer sin vara för ett lägre pris än på hemmamarknaden.
     
  • Utjämningstull, när ett land ger exportören en exportsubvention för att sälja sin vara.

Storleken på den extra tullsatsen styrs utifrån förordningar och gäller för en viss vara från ett visst land eller en viss tillverkare.
 

Ska du betala?

Du kan ta reda på om den vara du tänker importera har någon extratull. Informationen finns i den webbaserade söktjänsten Tulltaxan. Det du behöver känna till för att kunna hitta uppgifterna är

  • varans varukod och ursprungsland
     
  • tillverkarens Taric-tilläggsnummer (för tillverkare som har en individuell tull)
     

Klaga om du drabbas av prisdumpning

Om du anser att ditt företag drabbas negativt av prisdumpning kan du kontakta Kommerskollegium. Det är den svenska myndighet som kan hjälpa dig att lägga fram ett klagomål till EU-kommissionen. Om bevisen för prisdumpning är tillräckligt starka undersöker EU-kommissionen ditt ärende för att sedan överlåta det till Europeiska rådet som fattar beslut om antidumpningstullar och utjämningstullar.

Läs mer om antidumpningstull och utjämningstull hos Kommerskollegium

 
Från preliminär till slutgiltig tull

När EU-kommissionen utreder om en vara ska beläggas med en extratull kan de under utredningen införa en preliminär antidumpningstull eller utjämningstull på varan.

Du som importör behöver då ställa en säkerhet för den preliminära tullen på din vara. Du ställer säkerheten genom att fylla i avgiftskoden ”A35 Preliminär antidumpningstull” eller ”A45 Provisorisk utjämningstull” i tulldeklarationen.

Om EU-kommissionen inte beslutar om någon extratull får du tillbaka din säkerhet.

Om EU-kommissionen beslutar att införa extratullen omprövar Tullverket ditt ärende och debiterar dig en slutgiltig tull (med avgiftskoderna A30 för antidumpningstull respektive A40 för utjämningstull). När du har betalat den slutgiltiga tullen får du tillbaka din säkerhet.
 

Källa: Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Lämna en kommentar