Frihandel vid export

När du exporterar en vara till ett land som EU har frihandelsavtal med eller till Turkiet kan mottagaren av varan i vissa fall få förmånsbehandling i form av lägre tull eller tullbefrielse för sin vara.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Ursprung vid export

För att mottagaren av varorna ska kunna importera dem tullfritt eller med nedsatt tull måste varorna ha sitt ursprung i EU (eller vissa andra länder) och uppfylla villkoren i frihandelsavtalen.

Det är viktigt att skilja på bestämmelser för ursprung som medför förmånsbehandling och bestämmelser för ursprung som inte medför förmånsbehandling.
 

Intyg vid export

För att din handelspartner ska få förmånsbehandling när du exporterar en vara behöver du utfärda rätt ursprungsintyg. Du behöver också veta vilka olika regler som gäller för de olika intygen.
 

Leverantörsdeklarationer

Företag inom EU använder leverantörsdeklarationer för att styrka ursprunget på varor som köps eller säljs inom EU.
 

Bestämmelser och begrepp vid frihandel – export

Här hittar du detaljerade bestämmelser för frihandel med olika länder och områden.

Läs mer om bestämmelser och begrepp vid frihandel

 
Registrerad exportör (Rex)

Från den 1 januari 2017 har ett system med registrerade exportörer (Rex) och ursprungsförsäkran börjat användas inom GSP.

Läs mer om registrerade exportörer

 
Bestämmelser för olika länder och områden

Här hittar du detaljerade bestämmelser för frihandel med olika länder och områden.

Läs mer om vilka bestämmelser som gäller för olika länder och områden

 
Källa:
 Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Lämna en kommentar