Intyg vid export

För att din handelspartner ska få förmånsbehandling när du exporterar en vara behöver du använda rätt ursprungsintyg. Du behöver också veta vilka olika regler som gäller för de olika intygen. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Fakturadeklaration, ursprungsdeklaration och ursprungsförsäkran

En fakturadeklaration, ursprungsdeklaration eller ursprungsförsäkran är en specifik text på en faktura eller på ett annat kommersiellt dokument som intygar en varas ursprung.

Om värdet på ursprungsvarorna är mer än 6 000 euro behöver du ett tillstånd för att få utfärda ett sådant intyg.

Läs mer om fakturadeklarationer, ursprungsdeklarationer och ursprungsförsäkran

 
Varucertifikat EUR.1 och varucertifikat EUR-MED

Varucertifikat EUR.1 och varucertifikat EUR-MED är ursprungsintyg som utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet.

Läs mer om varucertifikat EUR.1 och varucertifikat EUR-MED

 
Varucertifikat A.TR.

Varucertifikat A.TR. utfärdas av tullmyndigheten vid export i handeln mellan EU och Turkiet av varor som omfattas av tullunionsavtalet.

Läs mer om varucertifikat A.TR.

 
EU:s allmänna preferenssystem (GSP)

Ursprungscertifikat GSP form A  eller i vissa fall fakturadeklaration eller ursprungsförsäkran används för att styrka ursprung för varor som importeras från utvecklingsländerna.

Läs mer om EU:s allmänna preferenssystem (GSP)

 
Intyg vid export till ett utvecklingsland för bearbetning eller förädling inom ramen för GSP

När du exporterar varor för bearbetning eller förädling till ett utvecklingsland kan du använda en ursprungsförsäkran eller en fakturadeklaration.

Läs mer om hur du utformar intyg vid export till ett utvecklingsland för bearbetning eller förädling inom ramen för GSP

 
Duplikat av varucertifikat

Om du har förlorat ett varucertifikat kan du under vissa förutsättningar utfärda ett duplikat av varucertifikatet.

Läs mer om duplikat av varucertifikat 

 
Ersättningscertifikat

Du kan utfärda ersättningscertifikat för varor från utvecklingsländer som ska skickas vidare till NO, CH eller inom EU och för varor inom övriga avtal som ska skickas vidare inom unionen.

Läs mer om ersättningscertifikat

 
Utfärda varucertifikat i efterhand

Varucertifikat ska normalt utfärdas vid exporttillfället men du kan i undantagsfall utfärda varucertifikat EUR.1, varucertifikat EUR-MED och varucertifikat A.TR. i efterhand.

Läs mer om att utfärda varucertifikat i efterhand

 
Värdegränser för deklarationer om ursprung

Det finns värdegränser för deklarationer om ursprung på fakturor eller andra kommersiella dokument.

Läs mer om värdegränser för deklarationer om ursprung

 
Källa:
 Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Lämna en kommentar