Importera ekologiska produkter

När du importerar ekologiska produkter till EU behöver du visa upp ett kontrollintyg för Tullverket som garanterar att dina produkter verkligen är ekologiska.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Olika kontrollorgan i olika länder utfärdar kontrollintyg som garanterar att en viss vara är ekologisk. Du behöver visa upp ett sådant kontrollintyg för varje sändning av ekologiska produkter som du importerar till EU.

Bestämmelserna om ekologiska produkter gäller följande varor:

  • levande eller obearbetade jordbruksprodukter
  • bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål
  • foder
  • vegetativt förökningsmaterial och utsäde.

Livsmedelsverket ansvarar för tillämpningen i övrigt av bestämmelserna för ekologiska produkter som är avsedda som livsmedel medan Jordbruksverket ansvarar för foder och andra ekologiska produkter.
 

Nytt från den 20 oktober 2017

Eftersom ett system för elektronisk signatur ännu inte är tillgänglig måste kontrollintyget skrivas ut från Traces NT och undertecknas av utfärdande kontrollorgan eller myndighet, för att sedan åtfölja varorna till den första mottagaren i Europeiska unionen.

Observera, från och med den 19 oktober 2017 tas kontrollintyg emot i elektroniskt format. Du behöver skicka intyget vid varje sändning av ekologiska produkter.

Kontrollintyg som inte är utfärdat i Traces NT har upphört att gälla. Det innebär att kontrollintyg i pappersformat som inte är utfärdat med hjälp av det elektroniska systemet Traces NT från och med den 20 oktober är ogiltigt.

Skicka in kontrollintyg i original.
 

Från den 1 januari 2018 tar Livsmedelsverket över kontrollen från Tullverket.

Förändringen innebär att kontrollintyg verifieras av Livsmedelsverket i det elektroniska systemet Traces NT.  Detta ska vara klart innan Tulldeklarationen lämnas till Tullverket.

Original ska skickas/lämnas till följande adress från den 1 januari 2018 (oavsett vilken väg din livsmedelssändning kommer in i Sverige) .

Göteborgs gränskontrollstation
Port 3, Skandiahamnen
418 34 Göteborg
 

Deklarera ekologiska produkter elektroniskt

Du som ska importera ekologiska produkter ska först registrera dig i ECAS och sedan i Traces NT. 

Uppmana din leverantör eller exportör att det kontrollorgan som ska utfärda ditt kontrollintyg gör det elektroniskt i Traces NT. Kontrollorganet registrerar, ändrar vid behov och godkänner intyget.

Kontrollorganet i ett land utanför EU kan få stöd och information genom att mejla någon av kundtjänsterna:

Om du har bekymmer eller behöver ytterligare information kan du kontakta:

Lämna följande uppgifter i importdeklarationen

Dokumentkod

I fält 44, bilagda handlingar, skriver du dokumentkoden C644 om det är en ekologisk produkt (kontrollintyg för ekologiska produkter) och kontrollintygets serienummer. Skriv denna referens oavsett deklarationstyp. Är det inte en ekologisk produkt ska du skriva dokumentkod Y929. 

Åtgärdsindikator (Call-me kod)

I importdeklarationen skriver du åtgärdsindikator kod 12 (importrestriktioner, villkoren inte uppfyllda).
 

Källa: Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Lämna en kommentar