Importera ris

När du ska importera ris till Sverige behöver du bland annat tänka på tullavgift, importlicens och kategori av ris.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Flera myndigheter, bland annat Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Tullverket, ansvarar tillsammans för regelverket kring att importera livsmedel. På webbplatsen verksamt.se finns samlad information från samtliga myndigheter om vad du behöver tänka på när du importerar bland annat ris.

Läs om reglerna för vegetabiliska livsmedel på verksamt.se

 
Tullavgift

Du ska som regel betala tull när du importerar ris. För att veta hur mycket tull du ska betala måste du veta varukoden för riset du vill importera och vilket ursprungsland riset har. Varukoden består av 10 siffror och det är denna kod som styr hur mycket tull du ska betala och vilka importbestämmelser som gäller. Du hittar varukoder och tullavgifter i Tulltaxan.

Du ska också redovisa importmoms i din momsdeklaration till Skatteverket. Momsen på livsmedel är 12 %.
 

Olika kategorier av ris i Tulltaxan

Det finns många olika kategorier av ris och de olika kategorierna har olika varukoder i Tulltaxan. Ris hör till kapitel 10 och är uppdelat i följande kategorier enligt de sex första siffrorna i varukoden:

 • Paddyris 1006 10 – ris med ytterskal
 • Råris 1006 20 – ris från vilket endast ytterskalet har avlägsnats. Ris som omfattas av denna definition är exempelvis ris med handelsbeteckningarna ”brown rice”, ”cargo rice”, ”loonzain” och ”riso sbramato”.
 • Delvis slipat ris 1006 30 – ris från vilket ytterskalet, en del av grodden och hela eller delar av de yttre skikten av fruktväggen, men inte de inre skikten, har avlägsnats.
 • Helt slipat ris (bleached rice) 1006 30 – ris från vilket ytterskalet, hela de yttre och inre skikten av fruktväggen, hela grodden vad avser mellan-­ och långkornigt ris, och vad avser rundkornigt ris åtminstone en del av grodden, har avlägsnats, men där högst 10 % av kornen får ha kvar vita längsgående räfflor.
 • Brutet ris 1006 40 – bitar av korn vars längd inte överstiger tre fjärdedelar av de hela riskornens genomsnittliga längd.

För att bestämma fullständig varukod måste du dessutom ta hänsyn till storleken på förpackningen och till följande definitioner i Tulltaxan:

 • Rundkornigt ris – ris vars korn som längst är 5,2 mm och där förhållandet mellan kornets längd och bredd är mindre än 2.
 • Mellankornigt ris – ris vars korn är längre än 5,2 mm men som längst 6,0 mm och där förhållandet mellan kornets längd och bredd är mindre än 3.
 • Långkornigt ris:
  a) ris vars korn är längre än 6,0 mm och där förhållandet mellan kornets längd och bredd är större än 2 men mindre än 3.
  b) ris vars korn är längre än 6,0 mm och där förhållandet mellan kornets längd och bredd är större än eller lika med 3.
 • Berikat ris (enriched rice) – slipat ris med inblandning av obetydlig mängd (ca 1 %) riskorn som har överdragits med vitaminhaltiga ämnen.
 • Förvällt och ångbehandlat ris (parboiled rice) – ris som har blötlagts i hett vatten eller behandlats med vattenånga och därefter torkats.
   

Blandade rissorter

Om du importerar en blandning av rissorter under varukod 1006 klassificerar du blandningen på den varukod som gäller för den sort som motsvarar mer än 50 viktprocent.

Observera att tullavgiften för blandningar inte alltid är den som gäller för den varukod som varan hänförs till. Om blandningen innehåller minst 90 viktprocent av en sort, då gäller tullavgiften för den sorten. Om blandningen inte innehåller någon sort som uppgår till minst 90 viktprocent ska du i stället beräkna tullavgiften på den sort som har den högsta avgiften.
 

Importlicens

I normala fall ska du ansöka om importlicens hos Jordbruksverket när du ska importera sändningar på mer än 1 000 kg (standardlicens).

I vissa fall kan du ansöka om en så kallad kvotlicens. Tilldelning av en kvot innebär att du slipper betala tull eller får tullnedsättning vid importen. Söker du tilldelning av en preferenskvot krävs att du styrker ursprunget på riset med ett speciellt ursprungscertifkat.

Läs mer om licenser för att importera ris hos Jordbruksverket

När du anmäler din sändning med ris till förtullning ska du visa upp licensen för Tullverket. Om Jordbruksverket har utfärdat en elektronisk licens behöver du bara ange licensnumret på importdeklarationen.
 

Särskilda regler för basmatiris från Indien och Pakistan

Du kan under vissa förutsättningar slippa betala tullavgift för basmatiris från Indien och Pakistan. Det gäller följande sorter:

 • Basmati 370, 386 och 217
 • Kernel Basmati, Pusa Basmati, Ranbir Basmati, Super Basmati, Taraori Basmati (HBC­19), Type­3 (Dehradun).
   

Äkthetsintyg

För att kunna få tullbefrielsen måste du, när du ansöker om importlicens hos Jordbruksverket, bifoga ett äkthetsintyg, ett så kallat ”Certificate of Authenticity B Basmati rice for export to the European Community”.

De myndigheter som utfärdar äkthetsintyg i Indien är

 • Export Inspection Council (Ministry of Commerce, Government of India)
 • Directorate of Marketing and Inspection (Ministry of Agriculture and Rural Development).

Den myndighet som utfärdar äkthetsintyg i Pakistan är

 • Trading Corporation of Pakistan (Pvt) Ltd.
   

Importlicens hos Jordbruksverket

Du behöver ansöka om en särskild importlicens med tullbefrielse hos Jordbruksverket. På importlicensen ska följande uppgifter finnas med i fältet Upplysningar/villkor:

 • att licensen gäller för basmatiris med KN-­nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98
 • att riset importeras tullfritt enligt förordning (EG) nr …….
 • att det även medföljer ett äkthetsintyg med nummer……
 • vilken myndighet som har utfärdat intyget.
   

Källa: Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Lämna en kommentar