Importmoms

När du importerar en vara behöver du betala moms, så kallad importmoms. Du som är momsregistrerad betalar momsen till Skatteverket, du som inte är momsregistrerad betalar till Tullverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Momsen är 25 procent för de flesta varor. För livsmedel är den 12 procent och för många varor inom kulturområdet, importmomsen bland annat tidningar och böcker, är den 6 procent.

Du beräknar importmomsen på  beskattningsunderlaget vid import. Det är summan av:

  • varans tullvärde (det pris du betalar för varan, inklusive kostnader såsom frakt och försäkring fram till EU)
     
  • eventuell tull och andra statliga skatter än mervärdesskatt
     
  • bikostnader såsom transport- och försäkringskostnader fram till den bestämmelseort i EU dit varan ska transporteras
     

Är du momsregistrerad eller inte?

Momsregistrerade företag ska betala moms till Skatteverket. Företag som inte är momsregistrerade företag ska betala moms till Tullverket.

Kontrollera i EU-systemet VIES om ditt företag är momsregistrerat 

 
Underlag i tullräkningen eller på webben

Hur ditt företag får sitt momsunderlag från Tullverket beror på om företaget deklarerar själv eller anlitar ett ombud.

Om ditt företag deklarerar själv och använder ett tillstånd till betalningsanstånd ser du uppgifterna om moms på tullräkningen.

Också om ditt företag anlitar ett ombud som sköter deklarationerna och använder företagets tillstånd till betalningsanstånd ser du uppgifterna om moms på tullräkningen.

Om ditt företag anlitar ett ombud som använder sitt eget tillstånd till betalningsanstånd och sedan vidarefakturerar ditt företag, är det ombudet som ser uppgifterna i Tullverkets webbtjänster. Det är då ombudet som ansvarar för att ditt företag ska få tillgång till uppgifterna.
 

Källa: Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Lämna en kommentar