Vapen

Tullverket kontrollerar vapen och delar till vapen som förs in i eller ut från Sverige. Hur det går till ser olika ut beroende på om du handlar med länder utanför eller inom EU.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Om du ska föra in vapen i Sverige bör du meddela Tullverket 24 timmar innan vapnen förs över gränsen. Det gör du genom att fylla i blanketten Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling och skicka den med e-post till ett vakthavande befäl. Välj att skicka blanketten till Stockholm, Göteborg eller Malmö, beroende på vilken ort som ligger närmast din gränspassage. Du behöver också visa upp blanketten vid gränspassagen.
 

Vapen från ett annat EU-land

Om du handlar vapen med ett annat EU-land ska du lämna blanketten i original till Tullverket vid gränsen.
 

Vapen från ett land utanför EU

Om du handlar vapen med ett land utanför EU ska du lämna blanketten i original tillsammans med en tulldeklaration, även vid förenklad deklaration.

Om du har tillstånd till förenklad deklaration ska du ange call me-kod 12 på den förenklade tulldeklarationen.

Lämna alltid deklarationsblanketten och tulldeklarationen vid gränspassage, vid både in- och utförsel. Vi kontrollerar då att uppgifterna stämmer med de medförda vapnen. Denna deklarationsblankett skickar vi sedan till polisen.
 

Du behöver införseltillstånd

Du behöver ett införseltillstånd när du för in vapen till Sverige, oavsett om det kommer från ett land inom eller utanför EU.  Införseltillstånd får du av Polismyndigheten.

 
Källa:
 Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Lämna en kommentar