Inköps olika roller

Företagets totala konkurrenskraft beror på hur väl man lyckas bearbeta kunderna och hur effektivt leverantörerna kan utnyttjas. Den egna effektiviteten i produktionen har fått en något mindre betydelse än tidigare. Inköpsfunktionen har en strategisk betydelse i de moderna företagen och har därför olika roller i företagets utveckling.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Inköps olika roller

Författarna Björn Axelsson och Håkan Håkansson har i sin bok ”Inköp för konkurrenskraft” beskrivit Inköpsfunktionens olika roller. Företaget ökar sin konkurrenskraft genom att Inköpsfunktionen aktivt utnyttjar sin roll som utvecklare, rationaliserare och att bygga effektiva strukturer.

Utvecklingsrollen

Inköpsfunktionen ser till att företaget utvecklas kunskapsmässigt. Detta sker genom att leverantörernas utveckling matchas mot det egna företaget. Genom att köpa in på rätt sätt kan kvalitetsförbättringar ske löpande och synkroniseras med det egna företagets produktutveckling. En ständig fråga blir om företaget själv ska tillverka en komponent eller om den ska köpas från en leverantör som ”är duktigare”.

Några bra tips innan du läser vidare

Jämför räntor på privatlån & bolån

Jämför räntor på företagslån

Det är gratis att använda tjänsterna för att jämföra räntor hos både Compricer och Lendo.

För inköparen gäller det att bevaka och välja leverantörer utifrån deras tekniska kompetens och den produktutveckling som sker hos leverantören. Är företaget en intressant kund kan det finnas möjlighet att leverantören utvecklar tekniska lösningar åt företaget. Inköps uppgift är försöka förmå leverantörerna till detta.

Inköpsfunktionen ska i sin utvecklingsroll helt enkelt synkronisera det egna företagets utveckling med leverantörsnätverkets utveckling och där ”söka det bästa”.

Rationaliseringsrollen

Inköpsfunktionen har stora möjligheter att bidra till att effektiviteten höjs i både materialflöde och produktion. Det kan t.ex. innebära att leverantörer med alternativa lösningar hittas, att billigare och kanske mer ändamålsenliga insatsvaror köps. En del i denna rollen är också att hitta flexibla och anpassningsbara leverantörer.

Genom att tillsammans med leverantörerna utveckla och koppla samman produktions-, materialhanterings- och lagersystem kan stora rationaliseringsvinster uppnås. I rationaliseringsrollen ingår att vara en duktig förhandlare kring både priser, utvecklings- och samarbetsprojekt.

Summerat kan sägas att rationaliseringsrollen innebär att finna effektiva kopplingar mellan företaget och det nätverk som företaget ingår i, samt att genom rätta inköp effektivisera den egna produktionen. Det gäller därför att på effektivast möjliga sätt koppla ihop det egna företaget med leverantörerna så att produktions-, lager- och transportkostnader minimeras.

Strukturrollen

Denna roll beskriver hur inköpsfunktionen kan påverka leverantörs-nätverket och dess struktur. Även ett litet företag kan agera på detta sätt på den lokala marknaden.

Företaget kan t.ex. stödja en nyetablering genom att handla av det nystartade företaget. Ett annat exempel är att hjälpa en svag leverantör med teknisk kunskap, utveckla produkter tillsammans etc.

För det egna företaget gäller det att inte bli beroende av en leverantör d.v.s. att hamna i svårhanterliga beroendesituationer. Det gäller att se effekten av olika ageranden på både kort och lång sikt. En effektiv kortsiktig lösning kan på sikt leda till att en leverantör blir dominerande med allt vad detta kan innebära för det egna företaget.

Läs mer om:

Inköpsteknik
Inköpsplan
Inköparens roll
Leverantörsbevakning
Inköpsrutiner
Ekonomiska konsekvenser

Som vi nämnde tidigare..

Jämför räntor på privatlån & bolån

Jämför räntor på företagslån

Det är gratis att använda tjänsterna för att jämföra räntor hos både Compricer och Lendo.

Lämna en kommentar