Inköpsteknik

I takt med att företag allt mer specialiserat sig och att företagens produkter till stor del består av delar från underleverantörer och/eller andra tillverkare, har inköpsfunktionens betydelse ökat markant. Inköpsfunktionen har idag en stor strategisk betydelse i många företag.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Inköpsteknik

I ett historiskt perspektiv kan vi se hur industriföretagen för ett antal decennier sedan köpte in råvaror för att därefter förädla dessa till färdiga produkter i den egna fabriken. Många gånger hade också företagen väl tilltagna buffertlager och var det en lågkonjunktur kunde lagren växa rejält.

Dagens industriföretag kan inte arbeta på detta sätt. Specialiseringen har drivits långt och för att överleva som företag krävs det att bli mycket duktig på det man gör. Konkurrensen har hårdnat genom att marknadens behov kan mättas flera gånger om, inom de flesta områden. Även den internationella konkurrensen har ökat genom att fler länder (företag) har uppnått en hög teknisk utveckling samtidigt som transporter av varor och gods har effektiviserats och blivit billigare.

Den tekniska utvecklingen går allt snabbare och det krävs både kapital och kunnande för att hänga med. I samband med detta utvecklas nätverk, allianser, gemensamma utvecklingsbolag m.m. mellan olika företag.

Vi kan idag se att svenska företags inköpsandel i förhållande till omsättningen stadigt ökar. För de större företagen, med bilföretagen i täten, har inköpen sedan länge haft stor strategisk betydelse för lönsamheten. Det gäller nu att lära av dessa så att även det mindre företaget skaffar sig en genomtänkt inköpsstrategi. Något som saknas hos många mindre företag idag.

I detta avsnitt beskriver vi inköpsfunktionens olika roller i det moderna företaget, vikten av att ha en inköpsplan, inköparens roll, hur leverantörsbevakning går till och hur bra inköpsrutiner skapas samt de ekonomiska konsekvenser som inköpshanteringen leder till.

Läs mer om:

Inköps olika roller
Inköpsplan
Inköparens roll
Leverantörsbevakning
Inköpsrutiner
Ekonomiska konsekvenser

Lämna en kommentar