Vad är en betalningsanmärkning?

Kreditupplysningsföretag har register med ekonomisk information om personer och företag. Där registreras bland annat identitetsuppgifter, uppgifter om inkomst, fastighetsinnehav och även betalningsanmärkningar. Informationen ska ge en bild av den registrerades betalningsvilja och betalningsförmåga. Regler om registreringen finns i kreditupplysningslagen och i beslut från Datainspektionen som riktar sig till de enskilda kreditupplysningsföretagen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

En betalningsanmärkning är en anteckning i ett kreditupplysningsregister om att personen eller företaget inte har betalat en skuld i tid och att fordringsägaren därefter har valt att påbörja åtgärder för att driva in skulden. 

De här betalningsanmärkningarna är de vanligaste

 • Utslag av Kronofogdemyndigheten i mål om betalningsföreläggande, det vill säga ett beslut där kronofogdemyndigheten har fastställt att någon är betalningsskyldig eftersom han eller hon inte har protesterat mot ett krav
 • Tredskodomar från tingsrätten, det vill säga när tingsrätten har dömt i ett mål därför att ena parten har uteblivit från en förhandling eller inte har besvarat en stämning med sak­liga argument
 • Missbruk av bankkonton/krediter/hypotekslån
 • Konkurser
 • Beslut om skuldsanering
 • Restförda skatter och avgifter
 • Misslyckade utmätningsförsök
 • Ansökan om betalningsföreläggande (registreras enbart för företag)

Du har ingen rätt att bli struken ur ett kreditupplysningsregister, men om en uppgift om dig är felaktig eller missvisande ska kreditupplysningsföretaget rätta den. Observera att om du betalar skulden efter det att till exempel Kronofogdemyndigheten har meddelat ett utslag, kommer en anmärkning ändå att registreras. För att bedöma om en uppgift är felaktig eller missvisande måste man utgå från vad som gällde när betalningsanmärkningen uppkom, det vill säga av vilken anledning skulden inte betalades på förfallodagen.

Betalningsanmärkningar som gäller en fysisk person ska tas bort ur kreditupplysningsregistren senast tre år efter den registrerade händelsen (till exempel datum för Kronofogdemyndighetens utslag eller utmätningsförsök). För juridiska personer (exempelvis företag) finns ingen gallringsregel men betalningsanmärkningar brukar tas bort senast efter fem år. 

Undvik betalningsanmärkningar genom att tänka på följande

Betala i tid! Om du betalar dina räkningar i tid kommer du förstås inte att drabbas av någon betalningsanmärkning. Men så snart du ligger efter med betalningen och fordringsägaren vidtar en sådan åtgärd som ger en betalningsmärkning går den anmärkningen inte att få bort. Att du inte hann betala eller att du betalade bara några dagar försent är inte skäl för att ta bort anmärkningen. Även i semestertider är du skyldig att betala dina räkningar! Se därför till att betala alla räkningar innan du åker på en längre resa, eller se till att någon annan betalar dina räkningar när du är borta.

Om du får ett inkassokrav: Inkassokravet i sig ger ingen betalningsanmärkning, men läs det noggrant så att du vet vad det gäller och vad som kan hända nu.

Betala inom den tid som anges i kravet om du anser att du är betalningsskyldig. Om du betalar skulden direkt till fordringsägaren efter att du har fått ett inkassokrav, bör du själv tala om det för inkassobolaget om fordringsägaren har anlitat ett sådant. Annars finns risken att inkassobolaget inte i tid får reda på att skulden är betald och driver fordran vidare till Kronofogdemyndigheten. Om du inte har möjlighet att betala bör du kontakta den som har skickat inkassokravet och försöka komma överens om en lösning, till exempel en amorteringsplan.

Bestrid genast om du anser att du inte är betalningsskyldig. Nöj dig inte med att kontakta den som påstår att du är skyldig honom eller henne pengar om du anser att kravet är felaktigt. Bestrid kravet även hos inkassobolaget om fordringsägaren har anlitat ett sådant. Skriv ett daterat brev och tala på ett tydligt sätt om vad du anser är fel. Tänk på att det inte räcker med en blank protest, du måste ange sakliga argument för varför du anser att du inte är betalningsskyldig. Spara handlingarna!

Ett betalningsföreläggande från Kronofogdemyndigheten ger ingen betalningsanmärkning för dig som är privatperson eller enskild näringsidkare. Och det betyder inte att någon har slagit fast att du är betalningsskyldig. Det är en uppmaning att antingen betala eller inom en viss tid protestera mot vad fordringsägaren påstår. Om du inte protesterar medger du att du är betalningsskyldig. Då kommer Kronofogdemyndigheten att meddela ett så kallat utslag, vilket innebär att det registreras en betalningsanmärkning på dig i kreditupplysningsföretagens register.

Om du har protesterat mot fordran hos Kronofogdemyndigheten kan den som kräver dig på pengar välja att ta ärendet vidare till domstol. Om du anser att du inte är betalningsskyldig, men din skuld har hunnit bli ett mål i domstol är det viktigt att du följer domstolens anvisningar om att svara på brev och att komma till domstolen om du kallas. Annars kan domstolen komma att meddela en så kallad tredskodom. En tredskodom ger dig en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen och är mycket svår att få bort därifrån. Det räcker inte med att domstolen undanröjer tredskodomen eller utslaget. Ett undanröjande innebär endast att tredskodomen eller utslaget inte kan användas vid ett utmätningsförfarande. Undanröjandet i sig innebär inte att tredskodomen eller utslaget meddelats på felaktiga grunder. 

Låna trots betalningsanmärkning

Betalningsanmärkningar gör det nästan omöjligt att få lån med bra villkor och ränta. Det är mycket svårt att få privatlån, billån eller bostadslån med betalningsanmärkningar. De personer som har en eller flera betalningsanmärkningar hamnar oftast hos långivare som erbjuder snabblån och kontokrediter, vilket är lån med höga räntor och kort återbetalningstid och klassas som högkostnadskrediter.

De långivare som erbjuder lån med hög beviljandegrad trots betalningsanmärkning har alltid ockerräntor och dyra avgifter som tillkommer. Du som väljer att ansöka om dessa lån måste noggrant läsa igenom lånevillkoren (SEKKI) och vara uppmärksam på vad lånets totala kostnad kommer bli. Här nedanför kan du se en lista över de vanligaste avgifterna många långivare plockar ut.

Avgifter:

 • Uppläggningsavgift
 • Uttagsavgift
 • Förmedlingsavgift (kan användas istället för uppläggningsavgift)
 • Aviavgift
 • Årsavgift (kan förekomma på vissa kontokrediter)

Det här gäller för företag

När det gäller företag – dock inte enskilda näringsidkare – registreras redan ansökan om betalningsföreläggande i kreditupplysningsregistren. Därför är det extra viktigt för företag att protestera mot felaktiga krav direkt när inkassokravet har kommit och inte invänta ett betalningsföreläggande från Kronofogdemyndigheten.

Om någon har ansökt om betalningsföreläggande mot ditt företag av misstag – inkassobolaget har kanske inte fått reda på att du har protesterat mot kravet eller att du har betalat skulden innan ansökan lämnades in – ska du kräva att den som har ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten dementerar ansökan till kreditupplysningsföretagen. En dementi innebär att inkassobolaget skriftligen talar om för kreditupplysningsföretagen att ansökan om betalningsföreläggande var felaktig. Enbart en återkallelse av ansökan når inte kreditupplysningsföretagen. En dementi leder däremot normalt till att betalningsanmärkningen tas bort. 

Begäran om rättelse

Vänd dig i första hand till kreditupplysningsföretagen om du anser att en uppgift i ett kreditupplysningsregister är missvisande. De är skyldiga att utreda ditt klagomål. Kreditupplysningsföretagen samarbetar inte kring rättelsefrågor. Du måste därför vända dig direkt till varje kreditupplysningsföretag som du vill ska rätta uppgifterna. 

Läs mer om:

När får en kreditupplysning lämnas ut?
Betalningsanmärkning borttagen eller rättad  

Källa:

Datainspektionen

Lämna en kommentar