Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard

Inbyggt dataskydd (privacy by design) innebär att man tar hänsyn till integritetsskyddsreglerna redan när man utformar it-system och rutiner. Det är ett sätt att se till att kraven i dataskyddsförordningen uppfylls och att den registrerades rättigheter skyddas.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Kravet på dataskydd som standard (privacy by default) innebär i korthet att den som behandlar personuppgifter ska se till att personuppgifter i standardfallet inte behandlas i onödan. Det kan till exempel handla om att de förvalda inställningarna i en tjänst för sociala media är satta så att inte mer information än nödvändigt samlas in, delas ut eller visas.
 

Privacy by design – Inbyggda mekanismer i IT-system för skydd av den personliga integriteten

Utveckling av tekniska system är ofta komplicerade processer där man måste ta hänsyn till många typer av krav. Inte minst gäller det skyddet av den personliga integriteten. För att undvika fallgropar som blir dyra att åtgärda i efterhand och som gör det svårt att följa lagen är det viktigt att ta hänsyn till integritetsaspekterna i ett tidigt skede i processen.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Några grundläggande principer inom integritetsskydd är att inte samla in mer information än vad som behövs, inte ha den kvar längre än man behöver och inte använda den till något annat än vad man samlade in den för. Att informera om hur uppgifterna ska behandlas, att begära samtycke och att tillåta insyn i den vidare hanteringen är också led i integritetsskyddet.

Begreppet privacy by design, eller inbyggd integritet som det kallas på svenska, går ut på att låta dessa integritetsfrågor påverka systemets hela livscykel – från förstudie och kravställning via design och utveckling till användning och avveckling. Det här informationsbladet ger en vägledning till hur ett sådant arbete kan utformas.

Inbyggd integritet kan tillämpas på många områden, som till exempel när man tar fram nya standarder och inför ny lagstiftning, men denna vägledning riktar sig främst till de som är

  • beställare/kravställare – de som i lagens mening är ansvariga för en behandling av personuppgifter och står i begrepp att införa ett arbetssätt eller ett IT-system för att stödja detta,
     
  • leverantörer av sådana produkter och tjänster,
     
  • på annat sätt involverade i framtagningen av IT-stöd för behandling av personuppgifter.

 

Svensk version av dataskyddsförordningen (webbversion)

Svensk version av dataskyddsförordningen (pdf-version)

Engelsk version av dataskyddsförordningen (pdf-version)
 

Läs mer om:

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsbiträde
Register över behandling
Säkerhet för personuppgifter
Anmäla personuppgiftsincident
Konsekvensbedömningar och förhandssamråd
Dataskyddsombud
Uppförandekod och certifiering
 

Källa:

Datainspektionen

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar