Så arbetar EU-nämnden

Regeringen måste ha stöd i riksdagen för hur den ska ställa sig till beslut i EU:s ministerråd. Därför samråder regeringen med EU-nämnden inför varje rådsmöte. Regeringen samråder även med EU-nämnden om möten mellan EU:s stats- och regeringschefer i Europeiska rådet.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Samrådet med EU-nämnden omfattar inte bara slutliga beslut. Det gäller också andra ståndpunkter som regeringen ska föra fram i förhandlingarna. I en del frågor överlägger regeringen med något av utskotten om en fråga innan den tas upp i EU-nämnden.
 

Ledamöter från alla partier

Antalet riksdagsledamöter och hur platserna är fördelade i EU-nämnden liknar utskottens sammansättning. 

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Ledamöterna i EU-nämnden sitter också i utskotten. På så sätt kan partierna följa upp en tidigare behandling av en fråga i utskottet i den slutliga behandlingen i EU-nämnden.
 

Samråd inför beslut i ministerrådet

Regeringen företräder Sverige i Europeiska unionens råd, även kallat för ministerrådet. Det är ministerrådet som tillsammans med Europaparlamentet beslutar om lagar i EU. Ministerrådet består av en minister från varje medlemslands regering.

Regeringen ska samråda med EU-nämnden om hur Sverige ska ställa sig i frågor som ministerrådet ska fatta beslut om. Men det gäller inte bara när slutgiltigt beslut ska tas. Under förhandlingarnas gång gör regeringen en rad ställningstaganden i rådet som kan vara svåra att ta tillbaka. Därför ska alla ställningstaganden ha stöd i EU-nämnden.

När EU:s ministerråd förhandlar kopplas ofta frågor med olika innehåll samman. För att Sverige ska ha framgång i en fråga kan man tvingas backa i en annan. Till skillnad från utskotten har EU-nämnden överblick över alla beslut som EU är på gång att fatta och hur en fråga kan påverka en annan fråga. Regeringens samråd med EU-nämnden handlar mycket om att komma fram till hur Sverige ska ställa sig till enskilda beslut med hänsyn till helheten.

Samråden i EU-nämnden äger oftast rum på fredagar och gäller rådsmöten den kommande veckan. Ibland måste beslut fattas snabbt och då kan regeringen samråda skriftligt med EU-nämnden. Under särskilt svåra förhandlingar händer det att regeringen måste samråda med EU-nämnden om nya svenska ståndpunkter på telefon direkt från Bryssel.

EU-nämnden är ett samrådsorgan. Det betyder att EU-nämnden inte förbereder förslag till riksdagsbeslut på det sätt som utskotten gör.
  

Ministern träffar EU-nämnden

Vilka ministrar som sammanträder i ministerrådet beror på vilken fråga som ministerrådet ska behandla. Om beslut ska fattas om till exempel momsfrågor är det finansministrarna som träffas. Då besöker finansministern EU-nämnden fredagen innan han eller hon åker till ministermötet.

Vid samrådet diskuterar finansministern med nämndens ledamöter hur Sverige ska förhålla sig. Diskussionerna kan leda till att den ståndpunkt som regeringen ursprungligen tänkt sig ändras eller kompletteras.

Diskussionen kring varje fråga avslutas med att ordföranden i EU-nämnden sammanfattar och konstaterar att det finns en majoritet för regeringens ställningstagande eller att regeringen har en majoritet emot sig.
  

Samråd inför EU-toppmöten

Regeringen samråder även med EU-nämnden inför möten och beslut i Europeiska rådet. Europeiska rådet består av medlemsländernas stats- eller regeringschefer och EU-kommissionens ordförande. Statsministern samråder med EU-nämnden inför dessa möten.
  

Politiskt bindande mandat

Om man ser till reglerna är regeringen inte bunden av vad EU-nämnden säger. Men konstitutionsutskottet, KU, har ansett att regeringen bör handla i enlighet med EU-nämndens råd och ståndpunkter. KU har också framhållit att om regeringen gör någonting som inte följer av det mandat den fått från EU-nämnden måste den ha mycket goda skäl.

Om regeringen inte följer EU-nämndens mandat riskerar den kritik i riksdagen och ytterst en misstroendeomröstning i riksdagens kammare.
  

Öppenhet vid samråd

EU-nämnden kan besluta att ett samråd ska vara öppet så att allmänheten kan följa mötet. Öppna samråd hålls i allmänhet inför Europeiska rådets möten.

Det finns uppteckningar från alla samråd i EU-nämnden. Efter att de renskrivits och justerats blir de allmänna handlingar, som var och en kan ta del av på riksdagens webbplats. Vissa uppgifter är dock hemliga och lämnas inte ut. Exempel på sådant som kan hemligstämplas är uppgifter om slutskedet i en känslig förhandling i rådet, andra länders ståndpunkter i förhandlingarna eller vilket alternativt ställningstagande Sverige ska inta om den första ståndpunkten inte är framgångsrik i förhandlingarna.
 

Samarbete med andra parlament

EU-nämnden håller kontakt med sina motsvarigheter i övriga EU-länders parlament. EU-organen i de olika parlamenten samlas en gång var sjätte månad inom ramen för en särskild konferens, Cosac. Representanter för Europaparlamentet deltar också. En viktig uppgift i Cosac är att utbyta erfarenheter om hur parlamenten kan kontrollera hur regeringarna agerar i EU.
 

Läs mer om:

Debatter och beslut i kammaren
Så arbetar utskotten i riksdagen
Så arbetar ledamöterna i riksdagen
 

Källa:

riksdagen.se

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar