Successionsordningen

I successionsordningen finns reglerna för vem som kan ärva tronen. 1979 beslutade riksdagen att även en kvinna ska kunna ärva tronen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Kung Carl XVI Gustaf är Sveriges statschef. Att vi ska ha en kung eller drottning som statschef slås fast i regeringsformen. Men det är i successionsordningen som reglerna för vem som kan ärva tronen finns.

Kungen och drottningen har representativa uppgifter och saknar politisk makt.
 

Kvinnlig och manlig tronföljd

Successionsordningen kom till 1810, i samband med att den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte valdes till kronprins.

Manliga och kvinnliga avkomlingar i rätt nedstigande led till kung Carl XVI Gustaf har rätt att ärva tronen. Äldre syskon och deras efterkommande har företräde framför yngre och yngre syskons efterkommande.

Ända fram till 1979 hade Sverige manlig tronföljd. Då beslutade riksdagen att även en kvinna ska kunna ärva tronen. Det innebär att kronprinsessan Victoria i framtiden kan bli Sveriges statschef.
 

Rena evangeliska, protestantiska läran

En kung eller drottning har inte religionsfrihet om han eller hon vill behålla rätten till kronan. Den kungliga familjen måste bekänna sig till den rena evangeliska, protestantiska läran, säger successionsordningen. Det är den lära som Svenska kyrkan bygger på.
 

Regeringens samtycke för äktenskap

Denna grundlag bestämmer också att en prins eller prinsessa av det kungliga huset måste ha regeringens samtycke för att få gifta sig. Annars förlorar de rätten att ärva tronen. De får heller inte bli regenter i ett annat land utan att kungen och riksdagen tillåter det.

Successionsordning (1810:0926) 
 

Läs mer om:

Regeringsformen
Tryckfrihetsförordningen
Yttrandefrihetsgrundlagen
Riksdagsordningen – nästan en grundlag
 

Källa:

riksdagen.se

Lämna en kommentar