Ändringar av räntor och avgifter

På lån med rörlig ränta kan räntan förändras över tiden. Men har du en fast ränta på lånet får räntan inte höjas under låneperioden.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Ändringar av räntor och avgifter

Ändring av ränta
Har du rörlig ränta på ditt lån får långivaren höja räntan, men bara under vissa förutsättningar. För det första måste rätten att ändra räntan framgå av ditt låneavtal. För det andra är det bara av följande skäl som långivaren har rätt att höja räntan:

  • kreditpolitiska beslut,
  • ökade upplåningskostnader för långivaren, eller
  • andra kostnadsökningar som långivaren inte skäligen kunde förutse när avtalet ingicks.

Långivaren är skyldig att tillämpa ett villkor om ränteändringar på samma sätt till din förmån som till din nackdel.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Har du en fast ränta på ditt lån får räntan inte höjas alls under låneperioden!

För bolån gäller en särskild regel beträffande ändring av räntor. Ett bolån löper på många år och är därför indelat i olika ränteperioder eller villkorsperioder. Under en ränteperiod, exempelvis 3 månader, 1 år eller 3 år, får inte räntan ändras. Men när en period löpt ut får långivaren höja eller sänka räntan för den nya villkorsperioden. Läs mer under rubriken Om bolån.

Information om ränteändring
Innan en rörlig ränta ändras måste långivaren informera dig om ränteändringen. En underrättelse om ändrad ränta ska du få i ett skriftligt meddelande (i pappersform) eller i elektronisk form, under förutsättning att det är läsbart och varaktigt och tillgängligt för dig, exempelvis via e-post. Informationen kan också lämnas via långivarens hemsida om det är möjligt att lagra informationen i ursprungligt skick så att du kan ha tillgång till den så länge informationen är relevant. Det är alltså inte tillräckligt att långivaren informerar genom annonser. En särskild regel gäller för bolån – då räcker det att långivaren annonserar om ränteändringen och sedan informerar dig personligen i samband med nästa avi eller kontoutdrag.

Om din ränta är kopplad till en referensränta får långivaren i stället informera om ränteändringen periodvis, exempelvis i samband med att du får en betalningsavi eller ett kontoutdrag. Men rätten att informera på detta sätt måste vara avtalad, den nya referensräntan måste ha offentliggjorts och den aktuella nivån på referensräntan måste alltid finnas tillgänglig hos långivaren.

Avgifter
Avgifter för lånet, exempelvis aviavgifter eller uppläggningsavgifter, får bara tas ut om de är avtalade och om avgiften avser kostnader som långivaren har för lånet. En sådan avgift får höjas om det framgår av ditt avtal att långivaren har rätt att höja. Dessutom får avgiften höjas bara om det motiveras av att de kostnader som avgiften ska täcka har ökat. Gäller det en kontokredit måste långivaren informera dig om en avgiftshöjning innan den börjar gälla, men för andra slags lån och krediter finns inget krav på att du ska få information om ändringen i förväg.

 

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

 

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar