Ränta, effektiv ränta

Kostnaden för att få låna kallas ränta. Räntan räknas som procent på skulden. Hur stor räntekostnaden för ett lån blir beror på många olika faktorer. Den säkerhet du kan lämna för lånet har betydelse, dina tidigare kontakter med banken eller kreditinstitutet har också betydelse, kreditinstitutets krav på avkastning, riksbankens reporänta som ligger till grund för vad kreditinstituten får betala för att i sin tur låna från riksbanken är alla exempel på faktorer som påverkar räntans storlek.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Kreditinstituten bestämmer själv vilken ränta de ska ta och på vilket sätt den ska beräknas. Det finns nämligen inga lagregler som styr detta utan fri räntesättning gäller. Eftersom det råder konkurrens är det viktigt att begära in offerter (kostnad och villkor) från flera kreditinstitut innan man bestämmer sig för ett visst lån.

Kom också ihåg att de räntor som marknadsförs många gånger är förhandlingsbara. I räntan har kreditinstituten lagt in sina kostnader, en del för att skydda sig mot inflationen, en vinstmarginal, en riskpremie för att du inte ska klara av att betala mm. Vad är det som säger att kreditinstitutet behöver ”hela marginalen”…

Inlåningsräntan du får på ditt sparkonto är också förhandlingsbar. Mycket pengar på kontot ger möjlighet att förhandla sig till en bättre inlåningsränta. Men oftast vill banken eller något annat kreditinstitut att man ska placera pengarna på ett sådant sätt att det ger högre avkastning än vad ett vanligt sparkonto kan ge.

Bunden ränta eller rörlig ränta

Vad ska man välja, bunden eller rörlig ränta? Den som vill ha trygghet och veta exakt vilken kostnad ett lån ger under en viss bindningstid väljer bunden ränta. Om tendensen på marknaden är stigande räntor kan det också vara lämpligt att binda räntan för en viss tidsperiod. Är tendensen den motsatta är det kanske lämpligare att låta räntan vara rörlig. En rörlig ränta följer marknadsräntan upp och ner, men man vet aldrig i förväg hur den kommer att utvecklas.

Din ekonomi och vilka marginaler du har kan självklart påverka ditt val. Det går ju också att göra kombinationer där man både har ett lån med bunden ränta och ett lån med rörlig ränta, exempelvis där bostaden är säkerheten.

Den bundna räntan kan endast ändras när den avtalade bindningstiden är till ända och lånet ska omsättas. Den rörliga räntan kan däremot ändras när som helst och börja gälla utifrån de avtalsvillkor som finns angivna i skuldebrevet. Normalt ändras den rörliga räntan från kreditinstitutets ledning på central nivå.

Effektiv ränta

Kostnaden för ett lån (en kredit) består inte enbart av en viss ränta utan en hel del andra avgifter kan förekomma. Uppläggningskostnad, aviserings- kostnad är ett par exempel på detta. Hur ofta du betalar har också betydelse. För att kunna jämföra olika lån med varandra måste kreditinstituten ange hur hög den effektiva räntan är d.v.s. den totala kostnaden för lånet. Hur den effektiva räntan ska beräknas regleras i Konsumentkreditlagen.

Där står följande:

  • kreditkostnad
    det sammanlagda beloppet av de räntor, tillägg och andra kostnader som konsumenten skall betala för krediten
  • effektiv ränta
    kreditkostnaden (se ovan) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall under hänsynstagande till att delbetalningar skall göras under den löpande kredittiden

Lämna en kommentar