Annuitetslån

Ett annuitetslån innebär att utbetalningarna för amortering och ränta för varje utbetalningstillfälle under lånets löptid är lika stora.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Har du exempelvis ett annuitetslån på 10 år och gör en betalning till banken varje kvartal är det beloppet lika stort vid varje betalningstillfälle under hela perioden, d.v.s. 10 år.

När kreditinstitutet räknar fram vad summan vid varje amorteringstillfälle (betalningstillfälle) ska bli använder de en beräkningsmodell som kallas annuitetsmetoden. Genom att beräkna via en formel eller läsa av i tabeller kan de få fram annuiteten genom att de vet räntesatsen, beloppet och återbetalningstiden (antalet amorteringstillfällen).

Ett annuitetslån innebär att den summa du betalar vid varje betalningstillfälle består av en del ränta och en del amortering. I början är räntan en större del av betalningen och amorteringen en mindre, medan mot slutet av löptiden (kredittiden) är det tvärt om. Fördelen med ett annuitetslån är att man får en jämn och likformig betalningsserie.

Jämför man med ett lån med rak amortering – samma summa amorteras vid varje tillfälle – och tänker på att räntan vid varje tillfälle beräknas på den aktuella restskulden, inser man att det totala beloppet för ränta plus amortering vid varje betalningstillfälle blir högre i början av lånets löptid (kredittid) för att sedan sjunka.

Vad händer om räntesatsen ändras på ett annuitetslån?

Det är lätt att inse att om räntan ändras på ett annuitetslån under kredittiden så gäller inte den ursprungliga beräkningen. Ränta och amortering går helt enkelt inte jämnt upp över tiden.

Det är normalt att låntagaren har möjlighet att ändrar räntans storlek vid lån som löper över en längre tid. Det finns två sätt som kreditinstitutet kan använda för att beräkna om lånet till de nya förhållandena:

  • Bibehållen annuitet (även kallad falsk annuitet).
    Här behåller kreditinstitutet den avtalade annuiteten trots att räntan ändrats. Innebörden av detta blir att om räntan sänks kommer krediten att vara återbetald (slutamorterad) före den ursprungliga kredittiden. Det beror på att räntedelen av annuiteten blir lägre och av inbetalningarna går en större andel till amortering. Höjs däremot räntan blir det precis tvärt om. Kredittiden kommer att bli längre eftersom en större andel av annuiteten går åt till ränta och en mindre del till att amortera av skulden.
  • Ändrad annuitet.
    Här gör kreditinstitutet en helt ny beräkning. De utgår från den restskuld som återstår, den nya räntan och den kredittid som återstår. Här hålls den ursprungliga kredittiden medan den summa som ska betalas vid varje tillfälle ändras istället.

Fördelen med bibehållen annuitet är att utbetalningen vid varje tillfälle är lika och låntagaren vet vad som ska betalas varje gång. Nackdelen är att kredittiden förändras. Om däremot annuiteten ändras är det summan som ska betalas som förändras medan den ursprungliga kredittiden hålls.

Var noga med att kontrollera i skuldebrevet vad som gäller då räntesatsen ändras. Det ska klart framgå vilket beräkningssätt kreditinstitutet tillämpar vid ett sådant tillfälle.

 

Lämna en kommentar