Amortering, amortera

När du betalar av ett lån enligt en bestämd plan amorterar du. Hur länge ett lån löper (kredittidens längd) beror på lånets storlek och vad det är för sorts lån. Säkerheten för lånet och livslängden på säkerheten spelar stor roll. Ett huslån kan löpa under lång tid, kanske 30-40 år, medan ett mer konsumtionsinriktat lån till exempelvis en bil har betydligt kortare löptid.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Tänk på följande:

  • När du amorterar under en längre tid blir den totala räntekostnaden högre än om du betalar av lånet i snabbare takt.
  • Om du under ett år amorterar en viss summa blir räntekostnaden lägre om du amorterar varje månad istället för varje kvartal.
  • Om du har ”överskott på pengar” är det oftast bättre att amortera av din skuld snabbare än att ”placera pengarna på en bankbok” eller investera dem på annat sätt. Men se ändå till att du fortfarande har en ekonomisk buffert som du känner dig trygg med.
  • Amorteringsfrihet kan vara bra om du har en tillfällig likviditetskris. Men, den totala räntekostnaden blir naturligtvis större eftersom krediten inte minskar i storlek.

Kreditinstituten ger följande möjligheter till amortering

Rak amortering. Samma summa amorteras vid varje förfallodag. Den skuld som räntan beräknas på blir mindre för varje gång vilket medför att den totala summan av ränta plus amortering blir lägre för varje betalning till kreditinstitutet. Här har vi bortsett från att du gör ränteändringar under lånets löptid.

Annuitetslån. Ett annuitetslån innebär att utbetalningarna för amortering och ränta för varje utbetalningstillfälle under lånets löptid är lika stora. Har du exempelvis ett annuitetslån på 10 år och gör en betalning till banken varje kvartal är det beloppet lika stort vid varje betalningstillfälle under hela perioden, d.v.s. 10 år. Ett annuitetslån innebär att den summa du betalar vid varje betalningstillfälle består av en del ränta och en del amortering. I början är räntekostnaden en större del av betalningen och amorteringen en mindre, medan mot slutet av löptiden (kredittiden) är det tvärt om. Fördelen med ett annuitetslån är att man får en jämn och likformig betalningsserie.

Lån med serieplan. För bolån som löper över en längre tid kan man göra en så kallad serieplan. Lånet liknar ett annuitetslån men då lånet omsätts kan planen ändras.

Lämna en kommentar