Information om ditt lån

När du har ett lån eller en kredit kan du när som helst begära att få en betalningsplan som visar när du ska betala amorteringar, räntor och avgifter. Rätten till en betalningsplan gäller för alla slags krediter utom för bostadslån! Har du en kontokredit ska du få regelbundna kontoutdrag.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Information om ditt lån

Du har rätt att när som helst, och utan kostnad, få en betalningsplan över kommande betalningar på ditt lån eller din kredit. I betalningsplanen ska du få uppgifter om:

 • kommande betalningar,
   
 • när du ska betala,
   
 • hur mycket av varje betalning som är ränta, hur mycket som är amortering och hur mycket som är avgifter.

Om räntan eller avgifterna enligt ditt låneavtal kan komma att ändras ska det framgå av betalningsplanen att de belopp som anges bara gäller tills räntan eller avgifterna ändras.

Om du har en kontokredit ska du regelbundet få kontoutdrag på papper eller annat varaktigt medium. Ett exempel på en kontokredit är ett kreditkort, där det finns en fastställd högsta kreditgräns som du fortlöpande kan utnyttja. Av kontoutdraget ska framgå:

 • vilken period som kontoutdraget gäller,
   
 • datum och saldo för det föregående kontoutdraget,
   
 • vilka uttag/köp du gjort och datum för dessa,
   
 • vilka betalningar du gjort och datum för dessa,
   
 • det nya saldot,
   
 • den ränta och de avgifter som gällt för perioden,
   
 • det belopp som du minst måste betala.

 

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

 

Lämna en kommentar