Ångerrätt

På de flesta typer av lån har du en ångerfrist på 14 dagar. Du måste alltså höra av dig till långivaren inom den tiden om du ångrar ditt låneavtal.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Ångerrätt

För att ångerfristen ska börja löpa krävs att du har fått lånevillkoren och annan avtalsinformation. Får du villkor och information i samband med att avtalet ingås, börjar ångerfristen löpa då, annars är det alltså först den dag du får villkor och informationen. Du behöver inte lämna någon förklaring till varför du ångrar dig.

Om du ångrar dig räcker det med ett telefonsamtal till långivaren, men det kan vara en fördel att du hör av dig skriftligt. Om du kan du bevisa att du har skickat ett meddelande till långivaren i tid räcker det, även om meddelandet inte skulle komma fram eller kommer fram för sent.

Har lånebeloppet betalats ut är du skyldig att betala tillbaka lånebeloppet och ränta till långivaren. Räntan räknas från och med dagen du fick tillång till lånet till och med dagen då du återbetalar det. Du måste betala tillbaka beloppet senast 30 dagar efter det att du meddelat att du ångrat dig. Har du betalat uppläggningsavgift eller någon annan avgift för lånet ska du få tillbaka det beloppet av långivaren inom samma tid.

På bolån finns det ingen ångerrätt. Du kan däremot alltid lösa ett bolån i förtid, men kreditgivaren har rätt att kompensera sig för den förlust som kan uppstå i och med att det inlösta lånet inte går att låna ut igen till samma höga ränta. Det innebär att om du har bundit räntan på bolånet kan du bli tvungen att betala en ersättning till kreditgivaren, en så kallad ränteskillnadsersättning. Har du rörlig ränta på ditt bolån kostar det däremot ingenting att lösa in lånet i förtid.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

 

Lämna en kommentar