Arbeta eller studera utomlands

För dig som ska resa utomlands för att studera eller arbeta, till exempel som au pair, finns det speciella försäkringar.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Dessa försäkringar omfattar kan ersätta vårdkostnader vid akut sjukdom och olycksfall, akuta tandvårdskostnader, hemresa om nära anhörig blir svårt sjuk eller skadad och ett bagageskydd. Dessutom innehåller de en ansvarsförsäkring om du skulle bli skadeståndsskyldig, ett rättsskydd och överfallsskydd. Vid studier utomlands kan även återbetalning av utbildningskostnad ingå om du blir sjuk eller skadas.

Anledningen till att det finns speciella försäkringar för studenter, au pair och för de som ska arbeta utomlands är att de vanliga reseförsäkringarna endast gäller för dig i egenskap av turist. I den vanliga reseförsäkringar finns ofta undantag för skador som har samband med yrkesverksamhet eller praktik.

Alla som studerar utomlands som utbytesstudent omfattas av statens försäkring för utlandsstudier – Student UT. Läs mer på Kammarkollegiets webbplats.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar