Betala resan med kort

En kortreseförsäkring är en reseförsäkring som ofta ingår när du betalar din resa med ett kort. Försäkringen är ingen komplett reseförsäkring utan kan ses som ett komplement till hemförsäkringens reseskydd.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

I försäkringarna ingår ofta ett avbeställningsskydd som kan betala tillbaka din resekostnad om det händer något allvarligt innan du påbörjar resan. I de flesta fall ersätts du om du själv, närstående eller ditt resesällskap drabbas av en plötslig allvarlig sjukdom, olycksfall eller dödsfall. I många fall gäller även försäkringen om en allvarlig skada drabbar ditt hem och du därför måste avboka resan.

Kortreseförsäkringarna ger ofta även en viss ersättning för bagageförsening, ersättning om allmänt färdmedel, till exempel flyg, försenas samt invaliditetsersättning vid mycket svåra olycksfallsskador. Försäkringarna kan vidare ersätta självrisken i din hemförsäkring om du under resan drabbas av en skada som ersätts av din hemförsäkring.

Tänk på att kortreseförsäkringar bara är ett komplement till hemförsäkringens reseskydd, då de bland annat saknar ersättning för exempelvis vårdkostnader och hemtransport vid sjukdom och olycksfall.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar