Att legitimera sig

Du ska alltid kunna legitimera dig på banken. Kravet finns för att se till att rätt person har tillgång till konton och andra tillgångar, men också för att banken måste känna sin kund.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Att legitimera sig

För dig som bankkund innebär kravet på legitimation att banken måste neka en transaktion du vill genomföra om den inte har tillräcklig kundkännedom eller inte förstår transaktionen. Detta framgår av lagen om penningtvätt. Banktjänste-mannen riskerar personligt straffansvar om han eller hon inte följer lagen.

För att legitimera dig kan du använda följande ID-handlingar:

  • Svenskt körkort (utfärdas av Transportstyrelsen, tidigare Vägverket)
  • Svenskt äldre pass (utfärdades tidigare av polisen)
  • Svenskt EU-pass (utfärdas av polisen)
  • Nationellt ID-kort (utfärdas av polisen)
  • SIS-märkt ID-kort (utfärdas bland annat av banker)
  • Skatteverkets ID-kort (utfärdas av Skatteverket)
  • Ett svenskt tjänstekort (utan SIS-märke) utfärdat av en statlig myndighet.

Om du inte har svensk legitimation ska banken kontrollera din identitet genom pass eller annan identitetshandling som visar medborgarskap och är utfärdad av myndighet eller annan behörig utfärdare. Ett EU-pass utfärdat i samtliga EU-länder (utom Cypern), samt Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz efter 1 september 2006 gäller som legitimation när du går på banken.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

 

Lämna en kommentar