Myndig, fullmakt, god man

Vid 18 års ålder blir du myndig och får då full rättshandlingsförmåga. Du kan ge någon annan fullmakt att företräda dig. För den som behöver hjälp under en längre period kan tingsrätten utse en god man eller en förvaltare.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Myndig, fullmakt, god man

Barn eller minderåriga saknar rättshandlingsförmåga. Från 16 års ålder har du en begränsad rättshandlingsförmåga.

När du fyller 18 år blir du myndig och får därmed full rättshandlingsförmåga. Det innebär att du kan ingå avtal, ge bort egendom. Har du själv inte möjlighet att sköta dina bankaffärer kan du ge någon annan fullmakt att företräda dig tillfälligt. Alla vuxna har normalt rättshandlingsförmåga, om de inte har förvaltare eller är i konkurs.

Den som lider av exempelvis sjukdom eller psykisk störning och därför behöver hjälp med att bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom kan få en god man. En god man måste kunna styrka sin behörighet antingen genom att visa ett registerutdrag utfärdat av överförmyndaren eller genom ett förordnande av tingsrätt.

Är det inte tillräckligt att en person har en god man som biträder honom/henne kan tingsrätten istället utse en förvaltare. Förvaltarens uppgifter är i huvudsak samma som den gode mannens. Skillnaden är att den som fått en förvaltare förordnad för sig saknar egen rättslig handlingsförmåga avseende de angelägenheter som omfattas av förordnandet. Den som helt saknar rättshandlingsförmåga kan alltså inte själv ingå bindande avtal eller utföra andra rättshandlingar.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

 

Lämna en kommentar