Avbruten resa

En resa kan avbrytas av olika skäl. Researrangören kan gå i konkurs vilket gör att du inte kan resa hem som planerat. Resan kan också avbrytas på grund av en naturkatastrof som gör det omöjligt att fullfölja resan.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Konkurs

Om din researrangör går i konkurs under resan kan det förstås vara svårt för dig att ta dig hem som planerat. I ett sådant läge kan du vara tvungen att köpa och betala en biljett för egna pengar. Men du behöver bara lägga ut pengarna tillfälligt. Eftersom alla researrangörer är tvungna att betala in resegaranti till Resegarantinämnden så kan du få tillbaka pengar för ditt utlägg i efterhand. Vänd dig till Resegarantinämnden när du har kommit hem och begär ersättning för dina utlägg.

Om du inte har möjlighet att betala hemresan med egna pengar kan det finnas möjlighet för dig att få ett lån av Utrikesdepartementet via en ambassad eller ett konsulat. Läs mer om vad UD kan hjälpa till med på UD:s webbplats.

Naturkatastrof

En resa kan avbrytas på grund av en naturkatastrof, vilket till exempel hände i samband med tsunamikatastrofen i Asien 2004. Om det händer ska researrangören ordna kostnadsfri hemtransport för dig. Du kan även kräva prisavdrag från researrangören på grund av att resan blivit förkortad. Om resan avbryts kan du få ersättning för egna utlägg du har tvingats göra. Vänd dig till Resegarantinämnden för att få ersättning.

En naturkatastrof kan även innebära att du inte kommer hem och blir kvar på ditt resmål längre än vad som var planerat. Det kan göra att du får ökade kostnader för till exempel boende och mat. Du kan begära ersättning från researrangören för dina utlägg. Men om researrangören kan bevisa att den försenade hemresan ligger utanför dess kontroll behöver arrangören inte ersätta dig i form av skadestånd.

Arrangören avbryter resan av andra skäl

Din resa kan även avbrytas av något annat skäl, till exempel strejk, krig eller att arrangören har ekonomiska problem. Då kan du bli tvungen att ordna resa hem själv för egna pengar. Vänd dig till Resegarantinämnden när du kommer hem och begär tillbaka pengar för dina utlägg.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Lämna en kommentar