Avtal och kontrakt för renovering och byggen

När du anlitar en hantverkare eller entreprenör för att få en tjänst utförd så har du ett lagstadgat konsumentskydd genom konsumenttjänstlagen. Ett skriftligt avtal förhindrar missförstånd och det blir lättare för dig att få rätt om du är missnöjd och gör en reklamation.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Hantverkarformuläret 09 – standardkontrakt för reparation och ombyggnad

Avtalet mellan dig och hantverkaren bör vara skriftligt och baserat på ett bra standardformulär. Hantverkarformuläret 09 (tidigare RO-formuläret) är ett sådant.

Blanketten är avsedd för anbud och avtal som gäller bland annat reparations- och ombyggnadsarbeten där en enskild konsument är beställare.

Formuläret bygger på en överenskommelse mellan Konsumentverket, Sveriges Byggindustrier och Villaägarnas Riksförbund.

Nybygge och tillbygge

För husbyggen och tillbyggnadsarbeten finns standardvillkor i bransch-överenskommelsen ABS 09 (tidigare ABS 05).

ABS 09 omfattar två standardkontrakt. Ett för när du bygger eller bygger till hus, Entreprenadkontrakt, och ett för ändringar och tilläggsarbeten som heter Ändringar och tilläggsarbeten.

ABS 09 är en överenskommelse mellan bland andra Konsumentverket och byggbranschen och innehåller regler som ger dig som konsument ett starkare skydd.

Anbudsformulär för måleriarbeten och andra hantverkstjänster

Anbudsformuläret med de allmänna avtalsvillkoren är avsedda att användas för tjänster som utförs av medlemsföretag i Målarmästarna, det vill säga måleritjänster.

Anbudsformuläret kan också användas för att hämta in andra typer av anbud och avtal. Du måste då skriva i formuläret vad anbudet/avtalet gäller. Det finns också ett särskilt dokument, ROT-klausul, som ska användas när du vill utnyttja ROT-avdrag för tjänsten.

Köp av monteringsfärdigt husmaterial

För köp av monteringsfärdigt husmaterial finns standardvillkor utarbetade av Konsumentverket, Trä och Möbelföretagen och Villaägarna, AA 12 (tidigare AA05). För konsumentköp gäller konsumentköplagen och AA 12 anknyter till och kompletterar denna lag. Överenskommelsen omfattar även ett köpeavtal, Köpeavtal AA12 som ska användas tillsammans med standardvillkoret AA12.

Källa: Konsumentverket, Feb. 2012

Lämna en kommentar