Hantverkarens skyldigheter

Om du anlitar en hantverkare har du ett lagstadgat skydd enligt konsumenttjänstlagen. Det innebär att du som konsument kan kräva att hantverkaren utför arbetet på ett fackmässigt sätt och med omsorg.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Vad du kan kräva av hantverkaren

Hantverkaren ska utföra tjänsten fackmässigt. Det innebär att du har rätt att kräva vad som kan förväntas av en normalt skicklig, kunnig och seriöst arbetande fackman. Däremot har hantverkaren rätt att bygga enligt enklaste standard. Vill du ha arbetet utfört på ett visst sätt måste du göra upp det med hantverkaren.

Göra arbetet med omsorg

Hantverkaren ska visa dig omsorg, det innebär att ställa sin sakkunskap och yrkeserfarenhet till ditt förfogande. Hantverkaren ska ta till vara dina intressen och samråda med dig om det behövs. Han eller hon får till exempel inte välja ett onödigt dyrt sätt att utföra tjänsten. Den du anlitar bör också ge dig råd om förberedande arbeten som du själv kan göra och om vad som krävs för att skydda det utförda arbetet mot skador.

Om en tjänst inte är till ekonomisk nytta för dig, eller om tjänsten som du vill ha utförd är olämplig av någon anledning, är hantverkaren skyldig att avråda dig från att få den utförd. Ett riktmärke är att en reparation som kostar hälften eller mer av marknadsvärdet av det föremål som ska repareras inte är till ekonomisk nytta.

Källa: Konsumentverket, Feb. 2012

Lämna en kommentar