Båtförsäkring

De flesta båtförsäkringarna gäller i Sverige, Danmark, Finland, Norge samt i Östersjön, Kattegatt och Skagerack. I de flesta båtförsäkringar kan du utöka det område där försäkringen gäller genom att teckna en tilläggsförsäkring.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Båtförsäkringen innehåller olika delar och kan ersätta:

  • Sjöskada, till exempel vid grundstötning, kollision eller kantring. Vidare kan plötsliga och oförutsedda händelser ersättas såsom vatteninträngning genom slangar och rör.
  • Uppläggnings- och transportskada, exempelvis vid sjösättning och uppläggning, på- och avriggning, lyft- och transport på land.
  • Stöld och skadegörelse.
  • Brand, blixt och explosion.
  • Skadestånd om du orsakar person- eller sakskada på sjön, dvs en ansvarsförsäkring.
  • Advokatkostnader vid tvist som du kan hamna i i egenskap av ägare eller brukare till båten, dvs ett rättskydd.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar