Djurförsäkring

En hundförsäkring består ofta av en livförsäkring som ger en engångsersättning om hunden dör innan den uppnått en viss ålder och en veterinärvårdsförsäkring som kan ersätter kostnader för under-sökning och behandling när hunden blir sjuk eller skadas vid ett olycksfall.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Hund-, häst- och kattförsäkring

Hundförsäkring

Livbeloppet sänks genom en årlig, successiv nedtrappning när hunden blir lite äldre för att upphöra när hunden fyller 8, 10 eller 12 år beroende på hundras och försäkringsbolag.

Även om du har veterinärvårdförsäkring kan kostnaderna bli höga. Det finns många undantag i försäkringen och till exempel veterinärens resor och förebyggande behandling ersätts inte. Förutom grundsjälvrisken, måste du i vissa bolag dessutom betala 10 eller 25 procent av de ersättningsbara kostnaderna.

Observera att försäkringen inte gäller för så kallade dolda fel. Med dolda fel menas en sjukdom eller skada som fanns när försäkringen tecknades men då inte kunde upptäckas.

Hästförsäkring

En hästförsäkring består ofta av en livförsäkring som ger en engångsersättning om hästen dör innan den uppnått en viss ålder och en veterinärvårdsförsäkring som kan ersätta veterinärvårdskostnader när hästen blir sjuk eller vid olycksfall.

Livbeloppet sänks genom en årlig, succesiv nedtrappning när hästen blir 16 år för att upphöra vid 21 till 26 års ålder (beroende på i vilket försäkringsbolag du har din försäkring och vilken hästras du har).

Veterinärvårdsförsäkringen ersätter kostnader för undersökning och behandling när hästen blir sjuk eller skadad genom ett olycksfall. Behandling och vård måste alltid utföras av legitimerad veterinär.
Även om du har en försäkring kan veterinärvårdskostnaderna bli höga. Det finns många undantag i försäkringen. Förutom grundsjälvrisken, måste du hos de flesta bolag dessutom betala 15 eller 20 % av de ersättningsbara kostnaderna.

Observera att försäkringen inte gäller för så kallade dolda fel. Med dolda fel menas en sjukdom eller skada som fanns när försäkringen tecknades men då inte kunde upptäckas.

Användbarhetsskydd kan ingå i en hästförsäkring och det innebär att du kan få en del av livbeloppet om du vill behålla hästen trots att du inte längre kan använda på det sätt som du tänkt, t ex om den köptes som tävlingshäst men pga sjukdom eller skada endast kan användas som promenadhäst.

Kattförsäkring

En kattförsäkring består ofta av en livförsäkring som ger en engångsersättning om katten dör innan den uppnått en viss ålder och en veterinärvårdsförsäkring som kan ersätter kostnader för undersökning och behandling om katten blir sjuk eller skadas vid ett olycksfall.

När katten blir 6 år gammal börjar livbeloppet att sänkas genom en årlig, successiv nedtrappning, för att upphöra vid 10 till 13 års ålder (beroende på i vilket försäkringsbolag kattförsäkringen tecknas).

Veterinärvårdsförsäkring ersätter kostnader för undersökning och behandling när katten blir sjuk eller skadas vid ett olycksfall. Behandling och vård måste alltid utföras av legitimerad veterinär. Maxbeloppet för veterinärvårdsförsäkringen sänks när katten blir 7 eller 8 år men veterinärvårdsförsäkringen upphör aldrig helt.

Även om du har veterinärvårdförsäkring kan kostnaderna bli höga. Det finns många undantag i försäkringen. Förutom grundsjälvrisken, måste du i vissa bolag dessutom betala 20 eller 25 procent av de ersättningsbara kostnaderna.

Observera att försäkringen inte gäller för så kallade dolda fel. Med dolda fel menas en sjukdom eller skada som fanns när försäkringen tecknades men då inte kunde upptäckas.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar