Barnförsäkring

Fler barn får bestående skador på grund av sjukdom än av olycksfall, därför ska en barnförsäkring ge ersättning både vid sjukdom och vid olycksfall.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Barn som på grund av handikapp aldrig kommer ut i arbetslivet får låg ersättning från samhället. En barnförsäkring kan då ge ett extra ekonomiskt stöd både till barnet och till föräldrarna.

Barnförsäkringen kan bland annat ge ersättning

  • vid bestående skada (medicinsk invaliditet)
  • vid långvarig arbetsoförmåga ( ekonomisk invaliditet)
  • för kostnader i samband med vård och sjukhusvistelse
  • när barnet får vissa allvarliga diagnoser (ersätts inte av alla bolag)

En försäkring gäller aldrig för något som inträffat innan försäkringen tecknades, därför ersätts som regel inte medfödda sjukdomar. I försäkringen finns dessutom andra undantag för exempelvis ADHD, CP-skada eller epilepsi.

Gravidförsäkring

Gravidförsäkringar finns som två varianter, den som är gratis och den du betalar för.

Väljer du att betala för en gravidförsäkring får du, utöver skyddet i gratisförsäkringen, ofta även en försäkring som gäller om barnet blir sjukt under de första sex månaderna. Försäkringen ger ersättning även vid förlossningskomplikationer. De flesta bolag betalar dessutom en engångsersättning på 25 000 – 100 000 kronor om barnet föds med en viss diagnos exempelvis Cp-skada, allvarliga hjärtfel, Downs syndrom.

Sjukdom

Sjukdomen måste ha uppkommit under försäkringstiden för att du ska kunna få ersättning från försäkringen. Alla sjukdomar täcks dock inte av försäkringen.

Alla besvär är inte sjukdomar. Bolagen definierar i villkoret vad en sjukdom är. Med sjukdom avses vanligen en försämring av hälsotillståndet som kräver vård. Exempel på besvär som inte definieras som sjukdom är inlärningshinder som dyslexi, kortvuxenhet samt behandling i förebyggande syfte.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar