Betalningsansvar vid obehöriga uttag

Ett obehörigt uttag är när någon annan än du själv, utan din tillåtelse, har tagit ut pengar med ditt kort eller använt det som för att betala med. Frågan är då om du själv är betalningsansvarig eller om du kan bli ersatt för det obehöriga uttaget?

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Betalningsansvar vid obehöriga uttag

Fram till den 31 juli 2010 så regleras betalningsansvaret vid obehöriga uttag i 34 § Konsumentkreditlagen. Har du råkat ut för ett obehörigt uttag innan dess så gäller de reglerna. Efter det datumet så gäller den nya Lagen om obehöriga transaktioner. Den nya lagen ställer hårdare krav på konsumenten.

Konsumentkreditlagen – till 31 juli 2010

Enligt Konsumentkreditlagen har kortutgivarens begränsade möjligheter att kräva dig på betalning för belopp som dragits från ditt konto då kortet har använts av någon obehörig person Du är betalningsskyldig för obehöriga uttag bara om du, eller någon annan som får använda kontokortet, har

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

  • lämnat ifrån sig kortet,
  • varit grovt oaktsam när du förlorade kortet eller
  • inte anmält förlusten hos kortutgivaren så snart du upptäckt att kortet var borta.

Lagen om obehöriga transaktioner – från 1 augusti 2010

Enligt lagen om obehöriga transaktioner har kontohavaren (kortinnehavaren) följande skyldigheter.

  • skydda en personlig kod som han eller hon fått,
  • vid vetskap om att betalningsinstrumentet kommit bort eller obehörigen använts snarast anmäla detta till den som är betaltjänstleverantör och
  • i övrigt följa de villkor som enligt kontoavtalet gäller för användning av betalningsinstrumentet.

Om ett obehörigt uttag skett och koden använts i samband med det, ansvarar konsumenten för beloppet, dock högst 1 200 kronor.

Om ett obehörigt uttag skett och konsumenten brutit mot någon av ovanstående skyldigheter genom grov oaktsamhet ansvarar konsument för beloppet, dock högst 12 000 kronor. Har konsumenten handlat särskilt klandervärt, ansvarar han eller hon dock för hela beloppet.

Grov oaktsamhet

Vid bedömningen av om kortinnehavaren har varit grovt oaktsam, tas hänsyn till att kontokort är avsedda att vara lättillgängliga och kunna användas i stället för pengar även vid mindre inköp. Har kortet till exempel lämnats kvar i en ficka, väska eller bil som inte stått under uppsikt, bedöms detta i regel som grov oaktsamhet. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har prövat ett stort antal fall som gällt vad som ska anses som grovt oaktsamt i samband med förlust av kort.

Särskilt klandervärd

I den nya lagen om obehöriga transaktioner införs ett nytt begrepp, särskilt klandervärd. I de situationerna gäller inte begränsningen på 12 000 kronor utan konsumenten blir fullständigt ersättning. I lagens förarbeten nämns fyra situationer som exempel på särskilt klandervärt beteende. Att lämna kortet i en bar för löpande debiteringar under en kväll är till exempel särskilt klandervärt. Andra exempel är att lämna kortet på en välbesökt badstrand när du går och badar eller i ett olåst omklädningsrum eller garderob.

Förlustanmälan

Kontohavaren inte betalningsansvarig för belopp som dragits från kontot efter att en förlustanmälan har gjorts. Då är kontohavaren skyddad mot obehöriga uttag även om han eller hon har lämnat ifrån sig kortet eller förlorat det genom grov oaktsamhet. Det är bara den som gjort sig skyldig till svek, som är betalningsansvarig för uttag som skett efter förlustanmälan.

Alla kort omfattas

Lagen om obehöriga transaktioner gäller för samtliga betalningsinstrument som elektroniskt genomför en betalning.

Vid reklamationer/klagomål som gäller obehöriga uttag bör du i första hand vända sig till kortutgivaren, det vill säga den bank där du har det konto som kortet är knutet till.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar