Brand

Alla hemförsäkringar kan ersätta saker som har blivit skadade i en brand.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Vid en brandskada så kommer försäkringsbolaget att ersätta de skadade föremålen högst till marknadsvärdet. Försäkringsbolaget avgör om du får kontant ersättning eller om föremålen kan saneras.

I skadeanmälan kommer du antagligen att få skriva en lista på vilka föremål du hade och vad de var värda. Försäkringsbolaget kan inte begära att du måste ha kvitto, men på något sätt ska du kunna styrka att du ägde egendomen. Fotografier, manualer, bruksanvisningar och kontoutdrag vid betalning kan vara andra sätt att styrka att man ägde egendomen. Tänk på att dokumentera dina saker innan skadorna åtgärdas, om försäkringsbolaget inte gör det.

Blir det tvist om värdet för mer värdefull egendom kan du begära en värdering av en värderingsman genom svensk handelskammare. En förutsättning är att egendomen går att värdera, t.ex. genom fotografi eller annat. Försäkringsbolaget ska enligt villkoren stå för värderingskostnaden om värdet höjs jämfört med försäkringsbolagets bud.

Kan du inte bo i bostaden finns möjlighet till ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för kost och logi. Vad det innebär avgörs från fall till fall. Det måste handla om en kostnad, t.ex. dyrare mat eller dyrare boende under denna tid.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar