Brandskydd

De flesta dödsfall vid bränder sker när människor sover. I Boverkets byggregler finns krav att alla nybyggda bostäder ska ha brandvarnare, men Räddningsverket rekommenderar i sitt allmänna råd att alla befintliga bostäder bör ha brandvarnare.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Viktigt med bra brandskydd i din bostad

När du ska sätta upp din brandvarnare är det viktigt att du sätter den i takets högsta punkt, eftersom röken stiger uppåt. Har ditt hus mer än en våning är det bra om du sätter upp minst en brandvarnare på varje våningsplan. Tänk även på att det kan vara bra att ha brandvarnarna i anslutning till sovrummen.

Olika brandvarnare

Batteridrivna brandvarnare är vanligast, men det finns även nätanslutna som har högre driftsäkerhet. En nätansluten brandvarnare drivs med fast nätanslutning och inte batteri. Oavsett vilket typ av brandvarnare du har är det viktigt att du kontrollerar den med jämna mellanrum så att den fungerar.

Släck branden snabbt

Om du har en handbrandsläckare i ditt hem ökar du chansen att kunna släcka en brand i ett tidigt skede. Ju snabbare du släcker en brand desto mindre skador blir det i ditt hem och risken för att branden ska växa sig stor minskar.

Olika handbrandsläckare

Den bästa brandsläckaren för hemmet är pulversläckaren, eftersom den är mycket effektiv och enkel att använda. Rekommenderad storlek är sex kilo. Tänk på att du ska placera brandsläckaren lättillgängligt och helst nära ytterdörren. Precis som med brandvarnaren är det viktigt att du kontrollerar din brandsläckare. Du bör göra en kontroll och service minst vart femte år eller, enligt tillverkarens rekommendation.

Brinner det i trä, papperskorgar eller andra liknade brännbara material är det bättre att släcka med vatten. Brinner det däremot i vätskor eller elektroniskt material är pulver ett bättre alternativ. Vid bränder i kastruller kan du om det är möjligt släcka med ett lock.

Testa använda din handbrandsläckare

Om du har möjlighet är det bra om du kan träna på att använda en handbrandsläckare. Kontakta närmaste räddningstjänst för att höra om de har kurser. Tänk även på att om du har en sommarstuga kan det vara bra att ha en brandsläckare även där, eftersom stugan kan ligga många minuters körväg från räddningstjänsten. Det är också bra om du har en brandsläckare i din bil och båt.

Utrymning

Ofta kan din egen lägenhet vara en säker plats även om det brinner hos grannen. Lägenheter ska normalt vara utformade för att motstå brand i 60 minuter vilket ger tid för räddningstjänsten att göra en insats. Om du måste ta dig ut till följd av en brand ska du hålla dig så långt ner mot golvet som möjligt. Röken stiger uppåt, och det är oftast röken som är dödsorsaken vid bränder. På vägen ut ska du stänga dörrar efter dig för att hejda brandspridningen.

Det är viktigt att alla i familjen, även barnen, känner till utrymningsvägarna och var man ska samlas efter en utrymning. För att underlätta utrymningen ska du tänka på att inte förvara föremål som kan blockera vägen ut till trappor, källarutrymmen eller liknande utrymmen.

Några tips på förebyggande åtgärder

 

 • Ha alltid fungerande brandvarnare i bostaden.
 • Installera spisvakt, ex ett ur som slår av spisen om du glömmer den på.
 • Förvara inte brännbart material intill spisen.
 • Håll köksfläkten ren.
 • Dra ur kontakten till olika elektriska apparater, till exempel brödrost och kaffekokare.
 • Ha rätt wattantal i lamporna.
 • Placera inte brännbart material på tv:n.
 • Installera jordfelsbrytare.
 • Torka inte kläder, handdukar och liknande på elektriska element.
 • Placera levande ljus fritt, och släck dem när du lämnar rummet.
 • Rök inte (särskilt inte i sängen).
 • Förvara brandfarlig vara i avsedda kärl.
 • Förvara tändstickor och tändare utom räckhåll för barn.

Källa: Boverket, Feb 2012

Lämna en kommentar