Byggnadskreditiv

Skall du bygga ett nytt hus (eller bygga till) krävs det mycket pengar till olika utgifter för detta. Det är inte bara själva huset som kostar, utan tomten, anslutningar av vatten, avlopp och el, markbearbetning, grund till huset o.s.v. Till detta kommer avgifter för pantbrev, lagfart, expeditionsavgift till inskrivningsmyndigheten. Och ovanpå detta ska ju huset ”fyllas”…

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Byggnadskreditiv

Ett byggnadskreditiv är det lån man tar i banken för att kunna betala alla kostnader i samband med bygget. Det kan jämföras med en checkkredit. Nåja, alla kostnader kanske man inte kan få låna till utan en viss egen kontantinsats krävs. Byggnadskreditivet fungerar på det sättet att en viss lånesumma beviljas utifrån de kostnader som de olika entreprenörerna presenterar (de olika offerterna), kostnaden för tomten o.s.v. När någon av entreprenörerna presenterar en faktura på utfört arbete, t.ex. utfört grunden till huset, godkänner du fakturan (om allt är OK) då du är byggherre och skickar den sedan vidare till banken. Banken betalar sedan fakturan på förfallodagen. Varje entreprenör/leverantör kan få sin offertsumma ”spärrad” på banken men får ingen betalning förrän en faktura presenterats.

På byggnadskreditivet får man betala ränta på utnyttjat belopp och normalt också en kreditavgift som är beräknad på hela det beviljade kreditbeloppet. Vanligt är också en uppläggningsavgift. Det lönar sig att jämföra villkoren från flera banker.

Byggnadskreditivet utnyttjas alltså ”stegvis” enligt en så kallad lyftningsplan. Under byggtiden görs flera lyftbesiktningar av en värderingsman. Värderingsmannen kontrollerar att bygget fortskrider som tänkt och att värdet på huset ökar i den takt som byggnadskreditivet tas i anspråk.

Ett byggnadskreditiv beviljas efter sedvanlig kreditprövning av låntagaren/låntagarna. Det är viktigt att om två personer ska äga huset ska båda stå som ägare till tomten och i köpekontraktet för huset. Byggnadskreditivet läggs då upp i bägges namn.

När bygget är klart görs en slutbesiktning och värdering av en godkänd värderingsman. Då kommunen utfärdat ett slutbevis för husbygget omvandlas byggnadskreditivet till ett vanligt bostadslån. Beroende på vad man lånat och vad huset värderas till när det är färdigbyggt kan hela summan rymmas inom ett bottenlån, alternativt kan även ett topplån behöva tas i anspråk.

Räntan på byggnadskreditivet är oftast högre än den ränta som fås när omvandling skett till vanligt bostadslån. Tänk därför på att byggprocessen inte bör dra ut onödigt länge i tiden.

Lämna en kommentar