Skadestånd för fel och förseningar

Om du drabbas av extra kostnader eller förluster på grund av fel eller förseningar, när du tagit hjälp av en hantverkare, kan du ha rätt till ersättning.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Du är alltid skyldig att själv försöka begränsa skadan. Eftersom du måste kunna bevisa dina förluster och kostnader är det viktigt att du sparar dina kvitton.

Om du och hantverkaren har gjort upp ett avtal om förseningsvite, en ekonomisk ersättning som hantverkaren måste betala om arbetet inte är klart i tid, behöver du inte specificera dina kostnader. Då har du rätt att få det vitesbelopp ni har avtalat om. Skulle däremot dina kostnader vara större än vitesbeloppet är hantverkaren skyldig att ersätta dig för det också.

Om hantverkaren inte betalar ut vitesbeloppet direkt efter att arbetet är slutfört är det viktigt att du så snabbt som möjligt påtalar för hantverkaren att du vill ha det utbetalat.

Du kan till exempel få ersättning för:

 • förlorad arbetsinkomst för att du fått stanna hemma från arbetet för att begränsa skadan av ett läckage till följd av en felaktigt gjord reparation
   
 • kostnader för telefonsamtal, porto, resor med mera i samband med att du reklamerade (klagade)
   
 • skador på föremålet för tjänsten eller på annan egendom som tillhör dig eller någon i ditt hushåll
   
 • hyra av ersättningsföremål till följd av försening
   
 • måltider på restaurang när ett kök inte kan användas
   
 • det högre pris som du måste betala för att få arbetet gjort på annat håll när du hävt tjänsten.

Källa: Konsumentverket, Feb. 2012

Lämna en kommentar