Problem med hantverkare

Ibland händer det att hantverkstjänster, reparationsarbeten och liknande försenas, inte blir riktigt gjorda eller att det uppstår något annat oförutsett problem. Vad som gäller då står i konsumenttjänstlagen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Konsumenttjänstlagen gäller tre huvudtyper av tjänster:

 • arbete på fast egendom, till exempel målning, golv- och takläggning, men också byggande av bostadshus och bryggor samt brunnsborrning.
 • arbete på lösa saker, till exempel bilreparationer, kemtvätt, omklädnad av möbler och liknande.
 • förvaring av lös egendom, till exempel magasinering av möbler, förvaring av kläder i en restauranggarderob och sommarförvaring av pälsar.

Tjänsten anses felaktig om resultatet inte blivit vad du har rätt att kräva, till exempel om:

 • arbetet inte är fackmässigt gjort.
 • resultatet inte blev det ni kommit överens om.
 • hantverkaren låtit bli att lämna viktig information, till exempel inte informerat om att bänkskivan du valt till nya köket inte tål vatten
 • resultatet inte stämmer överens med reklamuppgift från företagaren.

Om det blir fel kan du:

 • kräva att felet avhjälps utan kostnad för dig
 • kräva prisavdrag om felet inte avhjälps
 • häva avtalet helt eller delvis.


Förseningar

Om arbetet försenas, det vill säga inte blir klart i tid, inte fortskrider som ni kommit överens om eller inte alls påbörjats, kan du välja mellan att:

 • kräva att arbetet görs klart (till exempel inom en viss tid)
 • häva avtalet helt eller delvis (om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig).


Betala aldrig i förskott

Du ska bara betala för ett bra utfört arbete. Håll inne så mycket pengar som det kostar att åtgärda felen. Summan du håller inne måste vara rimlig i förhållande till felets karaktär. Du kan också kräva skadestånd för den ekonomiska skada du har lidit på grund av felen. Då får du hålla inne med en del av betalningen som säkerhet för dina krav på skadestånd eller för avräkningen vid en hävning.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Reklamera fel

Har det blivit fel ska du klaga, reklamera, hos hantverkaren så snart som möjligt eller inom ”skälig tid”. En reklamation som görs inom två månader efter det att du upptäckt felet anses alltid ha kommit i rätt tid. Du har rätt att reklamera fel i upp till tre år efter att arbetet avslutats. När det gäller arbete på mark, byggnader och andra fasta saker har du rätt att reklamera i upp till tio år.

Det är viktigt att du reklamerar till hantverkaren så att han eller hon får möjlighet att rätta till felet. Gör du inte det, eller dröjer för länge med att reklamera, går du miste om dina rättigheter.

Klaga på förseningar

Om det är fråga om förseningar och du vill häva avtalet eller kräva skadestånd ska du också klaga (reklamera) till hantverkaren. Reklamationen bör göras så snart som möjligt.

Rätt att avbeställa

Som konsument har du alltid rätt att avbeställa en tjänst innan den har påbörjats eller om den påbörjats, innan den har avslutats. Men då har din motpart rätt att få ersättning för:

 • den del av tjänsten som redan utförts och ytterligare arbete som inte går att undvika, till exempel att montera ned byggnadsställningar
 • kostnader för den återstående delen, till exempel för material som köpts in
 • förluster som uppstått till följd av att hantverkaren (näringsidkaren) tackat nej till annat arbete för att kunna utföra uppdraget åt dig.

Källa: Konsumentverket, Feb. 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar