Dålig inomhusmiljö kan ge hälsoproblem

När flera personer i samma hus får besvär av bland annat irriterade ögon, illamående eller trötthet kan det beror på problem med inomhusmiljön. Problemen kännetecknas med att symtomen försvinner när man lämnar byggnaden.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Dålig inomhusmiljö kan ge hälsoproblem

Problem som beror på inomhusmiljön kallas ofta ”sjuka hus symtom”. Symtomen är oftast ospecifik, men kan bestå av huvudvärk, trötthet, luftvägsbesvär, irritation i ögon och hals, yrsel, ökad infektionsbenägenhet m.m.

Orsaker till inomhusmiljöproblem

Vad det är i inomhusmiljön som kan orsaka hälsobesvär är många. Därför kan symtomen vara olika i olika hus med problem. Vi människor kan också vara olika känsliga. Symtomen kan ibland benämnas ”sjuka hus symtom” när orsaken inte klart går att belägga. Orsakerna till problemen kan vara vatten- och fuktskador, mögel, kvalster, bristande ventilation, höga emissioner från material och bristande eller felaktig städning.

Utredning av problemen

Om du tror att huset du bor i är orsaken till ohälsa bör en utredning på huset genomföras för att fastställa problemet. Detta kan genomföras av en sakkunnig där det vanligtvis både görs en byggnadsteknisk utredning och analys av inomhusmiljön.

Källa: Boverket, Feb 2012

Lämna en kommentar