Elbesiktning av hus

När du köper hus eller bygger nytt är det viktigt att kontrollera husets elinstallationer. En felaktig installation kan innebära stora risker. Som ägare är det du som är ansvarig för att elanläggningen uppfyller gällande lagstiftning.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

När du ska köpa hus, fritidshus eller bygger nytt bör du kontrollera din el genom att låta göra en elbesiktning. I en elbesiktning kontrolleras bland annat om elinstallationerna är fackmannamässigt utförda och rätt underhållna.

Husägaren ansvarig

Som husägare är du ansvarig för att elanläggningen uppfyller kraven i gällande lagstiftning. Om en brand eller annan olycka inträffar som beror på bristfälliga eller gamla elinstallationer riskerar du få nedsatt försäkringsbelopp.

Protokoll med åtgärder

I samband med en besiktning får du ett protokoll där det står vad som behöver göras i ditt hus. En elbesiktning kostar omkring 4 000 kronor. För exakt prisuppgift, kontakta ett elbesiktningsföretag.

Punkter som kan ingå i en elbesiktning:

  • Tester görs på gruppcentraler och säkringar
  • Översyn av installationer och en allmän bedömning av elstandarden
  • Kontroll av ledningar och kablar
  • Kontroll av kopplingar, eluttag och strömbrytare
  • Ser över kyl, frys, spis och tvättmaskiner

Innan du beställer en besiktning, var noga med att fråga vad det är som ingår i deras pris.

Källa: Boverket, Feb. 2012

Lämna en kommentar