Energideklaration när du bygger nytt hus

När du bygger ett nytt hus måste du se till att det finns en energideklaration för huset senast två år efter det att du tillträtt huset, eller senast två år efter att du fått ett slutbevis.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Om du lämnar in din bygganmälan efter den 1 januari 2009 ska du energideklarera ditt hus inom två år efter att du flyttat in. Eller senast två år efter att du fått ditt slutbevis. Om du gjort bygganmälan före den 1 januari 2009 behöver inte huset energideklareras förrän du säljer det, om det inte upplåts med nyttjanderätt.

Helhetsbild över energianvändningen

En energideklaration ger dig en helhetsbild över energianvändningen i huset som du byggt. Genom deklarationen får du även möjlighet att jämföra huset med liknande hus. I energideklarationen kan det också finnas förslag på vilka åtgärder som kan ge förbättringar i huset när det gäller energianvändningen och som inte försämrar innemiljön. Dessutom ska en energideklaration redovisa om en radonmätning utförts samt om en funktionskontroll av ventilationen har gjorts. Det sistnämnda gäller för småhus om det från- och tilluftsfläktar så kallade FT- och FTX system. Energideklarationen ska alltid utföras av en oberoende energiexpert tillsammans med husägaren. Deklarationen är giltig i tio år.

Ta fram material

När du ska beställa en energideklaration kan du förbereda dig genom att t.ex. samla tekniska beskrivningar och uppmätt energianvändning om villan. Kom ihåg att energiexperten tar betalt per timme, så lägg lite extra tid på att samla ihop materialet. Kontaktuppgifterna till företag (ackrediterat kontrollorgan) som genomför energideklarationer hittar du på SWEDAC:s webbsida.

Missnöjd med energideklarationen

Det är viktigt att du sätter dig in i vad det är som ingår i deklarationen genom att läsa offerten. Om du i efterhand är missnöjd med hur energideklaration utförts, bör du i första hand ta upp det med energiexperten som utfört arbetet. I andra hand kan du vända dig till företaget som energiexperten arbetar för och i sista hand till SWEDAC, om du vill klaga på företagets hantering av frågan.

Källa: Boverket, Feb. 2012

Lämna en kommentar