Hus med enskilt avlopp

Om du har en enskild avloppsanläggning eller ska anlägga en, har du ett stort ansvar. Du måste bland annat se till att din anläggning fungerar på ett korrekt sett, så att inte otillräckligt renat avloppsvatten läcker ut i naturen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Om du planerar att inrätta ett enskilt avlopp som har en vattentoalett ansluten, måste du ansöka om tillstånd hos din kommun. Ska du däremot ha ett enskilt avlopp utan att en toalett är ansluten räcker det i de flesta fall att du lämnar in en anmälan till kommunen.

Tänkt på att även om du inte behöver göra en ansökan om tillstånd, kan kommunen ställa krav på anläggningen för att skydda människors hälsa och miljön. Ta därför kontakt med din kommun redan när du börjar planera ditt avlopp för att få veta just dina förutsättningar, så att inga överraskningar dyker upp längre fram.

Skydda ditt och grannarnas dricksvatten

Har du en egen dricksvattenbrunn är det extra viktigt att du har en bra avloppsrening, annars finns risk att vattnet i brunnen blir förorenat av smittämnen eller andra hälsofarliga ämnen i avloppsvattnet. Du måste också se till att ditt avlopp inte riskerar att förorena grannarnas dricksvattenbrunnar.

Olika tekniker

När du ska anlägga ditt enskilda avlopp finns det flera olika tekniker att välja emellan. Vad som passar just dig bäst, beror utöver kommunens krav på miljöskydd och kretslopp, även på tomtens förutsättningar och dina krav på komfort. Om du känner att du behöver hjälp, bör du kontakta en konsult som har erfarenhet av enskilda avlopp.

Du ansvarar för avloppet

Du som har ett enskilt avlopp ansvarar för att det fungerar som det ska. Köper du t.ex. ett hus som har ett enskilt avlopp är det bra att fråga hur gammal anläggningen är och om det finns tillstånd för anläggningen. Tänk på att en gammal anläggning ofta inte uppfyller dagens krav på rening, och att kommunen kan ställa krav på att du ska förbättra din anläggning eller göra en ny. Du ska även ha kunskap om bland annat hur många personer den är dimensionerad för och hur anläggningen ska skötas och underhållas.

Källa: Boverket, Feb. 2012

Lämna en kommentar