Låga uppvärmningskostnader med passivhus

Passivhus är värmeisolerade hus som till stor del värms upp genom den energi som redan finns i huset. Det innebär att överskottsenergin som blir från dig och dina hushållsapparater används som uppvärmning.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Passivhus saknar radiatorer eller golvvärmesystem, istället värms huset upp av överskottsvärme från kyl, frys, TV, datorer och annan elektronisk utrustning. Även de som bor i huset alstrar värme som hjälper till med uppvärmningen.

Självförsörjande

Under större delen av året är passivhus självförsörjande med överskottsvärme. Under vintern när det är som kallast kan extra värme behöva tillföras. Behövs tillskott av värme kan det vara bättre att göra det med t.ex. en handdukstork i våtrum och med en radiator i anslutning till eventuellt stort fönster i vardagsrum än att ha ett värmebatteri i tilluften.

Uppvärmningskostnaderna för passivhus är lägre än för ett traditionellt hus. Passivhus kan vara dyrare att bygga än traditionella hus, men på lång sikt kan detta sparas in på grund av den låga uppvärmningskostnaden. Passiv- och lågenergihus kommer att bli allt vanligare med tanke på de energibesparingsmål som finns i samhället idag. När du bygger passivhus är det viktigt att du tänker på att isolera väl, använda energieffektiva fönster och att undvika att bygga in fukt i konstruktionen.

God ventilation

Ventilationen är själva hjärtat i passivhus. Ventilationen återvinner värmen i luften som förs ut och sprider värmen i huset. Den tar även hand om fukttillskott från t.ex. tvätt, dusch och andningen från de boende i huset. Det är viktigt att passivhus byggs lufttätt för att inte dra in kalluft eller få fuktproblem i konstruktionen.

Källa: Boverket, Feb. 2012

Lämna en kommentar