Förberedelser

Det finns en mängd faktorer att ta med i beräkningen när du bestämmer var du ska bygga ditt hus. Många av dessa kan också innebära stora skillnader i vilka kostnader du får i slutänden.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Var ska nybygget ligga?

När du väljer tomt ska du titta på väderstreck, markförhållanden, vegetation, vindförhållanden och markens beskaffenhet. Om du behöver göra större ändringar på tomten innan du börjar bygga kan det bli kostsamt. Är du osäker på vilka förberedelser du behöver göra, kan det vara bra att ta hjälp av en arkitekt för att det ska bli rätt från början.

Ta reda på vad som gäller för din tomt

Om tomten du har valt har en detaljplan, så bestämmer den var och hur du får bygga. Handlingarna får du genom att vända dig till din kommun. För vissa områden som saknar detaljplan kan det finns särskilda områdesbestämmelser. Finns det däremot inget angivet, betyder inte det att du får bygga hur du vill. Utanför detaljplanelagt område gäller också plan- och bygglagen och byggnadslagen.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

I de fall när det inte finns någon detaljplan kan en sådan behöva upprättas, om tomten du tänkt bygga på är inom tättbebyggt område. Då är det viktigt att du tar kontakt med kommunen i god tid för besked om vad som gäller vid upprättande av en detaljplan.

Avgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp

För att få vatten och avlopp till din fastighet ska du kontakta din kommun som ansvarar för de allmänna ledningarna, de som finns utanför din tomtgräns. Du ansvarar och får själv betala för de anslutningar och ledningar som måste finnas på din tomt.

Kostnader för elanslutning

När du ska ansluta dig till elnätet måste du kontakta nätägaren för området. Nätägaren ger dig en offert på vad det kommer att kosta att ansluta din byggnad till elnätet. Detta gäller både om det finns en befintlig anslutning i närheten av din tomt och om nätägaren måste bygga ut nätet.

Kostnader för telefoni

Anslutning till det fasta telefonnätet fungerar på samma sätt som till elnätet. Kontakta Telia för en offert. Du får själv inte välja om du vill ha luft- eller markkabel. Telia står endast för arbetet fram till tomtgränsen, anslutning fram till huset får du själv ordna.

Servitut för din tomt

Tänk även på att det kan finnas servitut till din tomt, vilket innebär att det finns avtal som ger andra rätt att vistas på din tomt. Till exempel att någon annan har rätt att köra på din uppfartsväg eller att ett elbolag har rätt att dra ledningar över din tomt. Din tomt kan även ha servitut om exempelvis vägar inskrivna i grannfastigheten. Om det finns något servitut och vad det innebär kan du få veta via Fastighetsregistret som förvaltas av Lantmäteriet.

Källa: Boverket, Feb. 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar