Ritningar, beskrivningar och specifikationer

När du bestämt vad du vill bygga måste du göra ritningar, beskrivningar och specifikationer. Dessa är nödvändiga när du ska söka bygglov och senare göra bygganmälan, samt när du vill ta in anbud från entreprenörer och skriva kontrakt med dessa.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Ritningar, beskrivningar och specifikationer

Ritningar

Hur omfattande beskrivningar och ritningar du behöver beror på vilken entreprenadform du väljer. Vad som ska ingå i entreprenaden redovisas i ritningar, beskrivningar och specifikationer. Det är viktigt att vara överens om alla ritningar och övriga handlingar inför ansökan om bygglov och även dina entreprenadkontrakt.

När beskrivningar och ritningar inte stämmer överens är det bra att veta att beskrivningarna gäller före ritningarna och därför måste du också läsa alla beskrivningar noga. Tänk på att du har olika ritningar och beskrivningar för byggnadsarbeten, el-installationer och VA-installationer (vatten och avlopp). Dessutom bör du ha administrativa föreskrifter, AF, som bland annat talar om hur ändringar, tilläggsbeställningar eller tvister ska hanteras. I de administrativa föreskrifterna är det också viktigt att reglera hur allt arbete och alla beslut ska dokumenteras i protokoll, dagbok och anteckningar.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Övriga handlingar

Du behöver också tekniska beskrivningar, konstruktionsritningar och en ritning över vatten- och avloppsinstallationer. Anlitar du en småhustillverkare ingår detta som regel, annars kan en arkitekt eller ett byggledningsföretag hjälpa till. Du tjänar på att lämna in en så komplett bygglovsansökan som möjligt redan från början, det gör handläggningstiden kortare.

Kontrakt

Se till att du får ett skriftligt och tydligt avtal baserat på ABS 09 (tidigare ABS 05), som är en överenskommelse mellan bland andra Konsumentverket och byggbranschen och innehåller regler som ger dig som konsument ett starkare skydd vid byggande av småhus.

Olika avtalsformer

ABK 09
Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörs-verksamhet

ABS 09
En överenskommelse mellan bland andra Konsumentverket och byggbranschen som ger konsumenter ett starkare skydd. (Tidigare ABS 05)

AA 05
Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial.

ABT 06
Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten som ska användas vid totalentreprenader.

AB 04
Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installations-entreprenader som ska användas vid utförandeentreprenader

ABM 07
Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet

AB-U 07
Är avsedda att användas i avtal mellan generalentreprenören och under-entreprenören där AB 04 används i avtal mellan byggherren/beställaren
och generalentreprenören.

Källa: Boverket, Feb. 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar