Bygglov

Det finns en del att tänka på om du är på väg att bygga ett nytt hus, bygga till det du har, bygga uterum eller sätta upp en carport. Exempelvis kan du behöva söka bygglov för att få tillstånd att bygga.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Söka bygglov

Om du ska bygga ett hus eller bygga till det du har är det du som är byggherre. Det innebär att du själv bär det yttersta ansvaret för vad som byggs. Därför är det viktigt att du redan från början är på det klara med vad som gäller för byggnation. En mängd lagar och regler finns som måste följas.

Bygglov

För att få uppföra en ny byggnad krävs vanligtvis bygglov. I bygglovet prövar kommunen om byggnaden stämmer med detaljplanen för tomten. Detaljplanen reglera vanligtvis storleken på byggnaden, hur mycket du får bygga, hur högt och var på tomten huset får ligga. Tänk på att du även måste söka bygglov om du ska göra en tillbyggnad och marklov om du ska göra markarbeten.

En friggebod är enligt lag bygglovsbefriad om den byggs som ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Men även om du inte behöver söka bygglov för att få bygga boden, finns det ändå andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda.

Få hjälp med din ansökan

Om du är osäker på om du behöver bygglov för något du planerar att bygga, bör du kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att få klart besked. För att ansöka om bygglov kan du ringa eller skriva till byggnadsnämnden. Vanligtvis vill nämnden att du sänder in en ansökningsblankett och byggnadsritningar.

Kostnad och tid

Kostnaden för bygglov varierar mellan olika kommuner. Byggnadsnämnden får ta ut avgifter i alla ärenden som gäller bygglov. Fullmäktige i kommunen beslutar vilken bygglovstaxa som ska gälla. Hur lång tid det tar att få ett bygglov varierar från kommun till kommun, men kommunen har högst tio veckor på sig att ge dig ditt besked. Detta kan vid behov även förlängas med tio veckor till. När du väl fått klartecken att börja bygga har du två år på dig att inleda byggarbetet och det ska vara avslutad inom fem år, annars får du söka nytt bygglov.

Anmälan till kommunen

Tidigare behövde du parallellt med ansökan om bygglov också göra en bygganmälan. Det behöver du inte göra i och med nya pbl. Men för vissa åtgärder som du inte behöver söka bygglov för måste du fortfarande göra en anmälan. Det innebär att du måste lämna in en anmälan till din kommun om du till exempel ska installera en eldstad i din bostad eller om du ska göra större inre ändringar i ditt hus, konstruktion eller planlösning.

Källa: Boverket, Feb. 2012

Lämna en kommentar