Förhandsavtal, upplåtelse och överlåtelse

När du köper en bostadsrätt finns olika avtal att skriva, beroende på om det är en ny eller gammal bostadsrätt du köper. Avtalen som regleras av bostadsrättslagen heter förhandsavtal, upplåtelseavtal eller överlåtelseavtal.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Förhandsavtal, upplåtelse och överlåtelse

Förhandsavtal
Ett förhandsavtal skriver du innan bostadsrätten är färdigbyggd. Förhandsavtalet måste vara skriftligt och tecknas med föreningen även om det är byggföretaget som tillhandahåller avtalet. Avtalet är bindande och kan vara kostsamt för dig att säga upp.

Upplåtelseavtal – första gången bostadsrätten säljs
I upplåtelseavtalet är det bostadsrättsföreningen som är din avtalspart. Samma gäller när en hyresrätt ombildas till bostadsrätt, fast själva bostaden inte är ny då. Avtalet ska vara skriftligt. Upplåtelseavtal har en särskild tyngd, eftersom det bara är här det står om det till exempel ingår en uteplats i bostadsrätten. Du har inte möjlighet att säga upp ett upplåtelseavtal – vill du inte längre ha bostadsrätten får du sälja den vidare.

Överlåtelseavtal – varje gång bostadsrätten säljs vidare
I överlåtelseavtalet är det bostadsrättshavaren som är avtalsparten, oftast den som bor i bostadsrätten. Det kan också vara en organisation, ett byggföretag eller liknande som är avtalspart om de varit bostadsrättshavare. Även överlåtelseavtalet ska vara skriftligt och ska skrivas under av både köpare och säljare.

Reservationsavtal
Ett reservationsavtal eller bokningsavtal (kan heta lite olika) bör inte vara bindande. Men se upp och läs noga igenom vad du skriver under. Det finns varianter på marknaden där du riskerar stora summor om du väljer att hoppa av från affären. Ett reservationsavtal kan användas för att undersöka hur stort intresse det är för att köpa nyproducerade bostadsrätter.

Säga upp förhandsavtal

Ibland händer det att du som skrivit ett förhandsavtal på en nyproducerad bostadsätt vill säga upp det av någon anledning. Det kan kosta en del pengar eftersom avtalet är bindande.

Men det finns tre undantag där du ibland kan dra dig ur utan att det kostar dig något:

  • om inte lägenheten, villan, radhuset eller kedjehuset upplåts med bostadsrätt senast vid inflyttningen.
  • om föreningen varit försumlig och upplåtelsen inte sker inom skälig tid från det från den beräknade tiden för upplåtelsen
  • om avgiften för bostadsrätten är väsentligt högre än vad som angivits i förhandsavtalet och du säger upp avtalet på grund av detta inom tre månader från det att du fick veta det.

Om du inte uppfyller något av de här kraven och ändå väljer att bryta avtalet riskerar du att få betala den merkostnad du orsakar och ersätta föreningen för den skada den lider. Exempel på merkostnader kan vara: kostnader för annonsering och visning, mellanskillnaden på vad föreningen får betalt av en ny köpare och vad de skulle ha fått av dig, och om det hinner bli obetalda avgifter. Observera att din ersättningsskyldighet inte är begränsad till det förskott som du betalt i samband med att du skrev förhandsavtalet.

Källa: Konsumentverket 2011-12-07

Lämna en kommentar