Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkringen gäller för ditt hus och dina saker som förvaras i fritidshuset. Försäkringen omfattar även tomten och byggnader såsom friggebod, förråd och växthus.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Fritidshusförsäkringen omfattar bland annat läckage, stöld, skadegörelse, brand, naturskador, skadedjur och hyresbortfall. I försäkringen ingår:

 • Skydd för byggnad – kan ersätta skador på de byggnader som är angivna i försäkringsbrevet och tillbehör till dessa.
   
 • Skydd för tomtmark – ersätter bara vissa skador på mark, växter, staket, flaggstång och brygga.
   
 • Lösöresskydd – skydd för dina saker som du förvarar i fritidshuset.
   
 • Ansvarsförsäkring – kan betala ersättning om du i egenskap av ägare till fritidshuset blir skadeståndsskyldig.
   
 • Rättsskyddsförsäkring – kan betala dina kostnader för juridiskt ombud om du i egenskap av ägare till fritidshuset råkar i tvist med någon.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar