Villaförsäkring

Villaförsäkringen består av flera olika försäkringar som kan ersätta skador på ditt hus, din tomt och andra byggnader på tomten.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Villaförsäkringen består av flera olika försäkringar som kan ersätta skador på ditt hus, din tomt och andra byggnader på tomten. Hemförsäkringen gäller för ditt lösöre som till exempel möbler, kläder och husgeråd. Villaförsäkringen kombineras ofta med hemförsäkringen och kallas då för en villahemförsäkring.

En villaförsäkring innehåller olika delar:

  • Skydd för byggnaden – kan ersätta skador på de byggnader som omfattas av försäkringen, och byggnadstillbehör.
  • Skydd för tomtmarken – kan ersätta skador på mark, växter, staket, flaggstång och brygga.
  • Ansvarsförsäkring – kan betala ersättning om du som villaägare blir skadeståndsskyldig.
  • Rättsskyddsförsäkring – kan betala dina kostnader för juridiskt ombud om du som villaägare råkar i tvist med någon.

Flera försäkringsbolag erbjuder tillägg till villaförsäkringen som utökar ditt skydd. Dessa tilläggsförsäkringar kan exempelvis ge skydd för plötsliga och oförutsedda händelser och ger högre ersättningsbelopp för äldre byggnadsdelar som skadats.

Du tecknar en villaförsäkring för ett år i taget, och kan under denna tid inte byta eller säga upp försäkringen. Men om ditt försäkringsbehov upphör kan du säga upp försäkringen i förtid. Exempel på sådana tillfällen är om du säljer bostaden och flyttar utomlands eller flyttar in och blir sambo så du omfattas av din sambos försäkring.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar