Villa- och fritidshusförsäkring

Villaförsäkringen består av flera olika försäkringar som kan ersätta skador på ditt hus, din tomt och andra byggnader på tomten. Hemförsäkringen gäller för ditt lösöre som till exempel möbler, kläder och husgeråd. Villaförsäkringen kombineras ofta med hemförsäkringen och kallas då för en villahemförsäkring.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Villaförsäkring

Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkringen gäller för ditt hus och dina saker som förvaras i fritidshuset. Försäkringen omfattar även tomten och byggnader såsom friggebod, förråd och växthus.

Fritidshusförsäkringen omfattar bland annat läckage, stöld, skadegörelse, brand, naturskador, skadedjur och hyresbortfall.

Dolda fel

När du säljer ett hus har du ett visst ansvar för husets skick. Hur långt ditt ansvar sträcker sig regleras i lag (Jordabalken). Fel som inte har upptäckts vid köpetillfället kan var ett dolt fel som säljaren under vissa förutsättningar ansvarar för.

”Dolda fel försäkringar” kan fås via fastighetsmäklare eller köpas av konsumenten direkt från åtminstone en försäkringsgivare. I samtliga försäkringar finns krav på besiktning innan försäkringen tecknas.

Vattenskada villa- och fritidshus

Villa- och fritidshusförsäkringen ersätter läckage som beror på att vatten oväntat strömmar ut från exempelvis ledningssystem för vatten, värme eller avlopp. Läckage från anordning som är ansluten till en ledning såsom tvättställ ersätts också. Försäkringen täcker även läckage i badrum, duschrum eller tvättstuga som har försetts med golvbrunn och vattentätt skikt.

Brand

Försäkringsbolagen ersätter skada som har uppkommit genom eld som kommit lös, explosion, plötslig skada av sot, blixtnedslag och frätande gas som bildas vid oavsiktlig upphettning av plast.

Om ditt hus skadas vid en brand kommer ditt försäkringsbolag att ta ställning till hur du ska ersättas för skadan. Detta innebär att försäkringsbolaget kan bestämma om ditt hus ska saneras, repareras eller återuppföras.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar